Deklaracja dostępności

I Strona Instytutu Grotowskiego

Instytut im. Jerzego Grotowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 22 marca 2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lutego 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część treści nie ma napisów i dostępu dla osób głuchych.
 • Część fotografii nie posiada opisów alternatywnych dla osób niewidzących.
 • Do niektórych elementów użytkownik może nie mieć dostępu z poziomu klawiatury.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 • Mogą występować błędy kodu HTML i CSS.
 • Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Wyłączenia

Większa część treści ma charakter archiwalny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22 marca 2021
Deklaracja została ostatnio poddana aktualizacji dnia: 30 marca 2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Mądra
E-mail: m.madra@grotowski-institute.pl
Telefon: 693 927 324

Prawo do dostępności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
Adres: Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
E-mail: sekretariat@grotowski-institute.pl
Telefon: 71 34 45 320
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

II Dostępność architektoniczna

Sala Teatru Laboratorium, Archiwum
Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław

 • Schody wyposażone są w poręcze.
 • Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.
 • Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Scena znajduje się na drugim piętrze w kamienicy, co utrudnia lub uniemożliwia osobom z niepełnosprawnościami swobodne wejście/wjazd.
 • Toalety – niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Część przestrzeni jest bardzo szeroka.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc.
 • Brak parkingu. Dojazd autem możliwy jest tylko ze specjalnym pozwoleniem.
 • Najbliższe przystanki: Galeria Dominikańska (550 m), Świdnicka (350 m), Rynek (550 m).

Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Sekretariat
Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław

 • Część drzwi nie jest zamykana i nie posiada progów, które mogłyby utrudniać przemieszczanie się.
 • Wejście jest wyraźnie oznakowane.
 • Przygotowany jest specjalny podjazd dla osób, które mogą go potrzebować. Podjazd posiada odpowiednie wymiary oraz prawidłowy kąt nachylenia.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc.
 • Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Toalety – niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przestrzeń spełnia minimalny wymóg szerokości, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie się przemieszczać w przestrzeni Czytelni.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po przestrzeni i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza.
 • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.
 • Brak parkingu. Dojazd autem możliwy jest tylko ze specjalnym pozwoleniem.
 • Najbliższe przystanki: Galeria Dominikańska (550 m), Świdnicka (350 m), Rynek (550 m).

Dział komunikacji, Dział organizacji, Dział wydawniczy, Księgowość i kadry
Rynek 25/12, 50-101 Wrocław (wejście od ul. Ofiar Oświęcimskich)

 • Wejście jest wyraźnie oznakowane.
 • Dostępne są poręcze przy schodach.
 • Dostępna jest winda dojeżdżająca na piętro niżej, niż znajduje się biuro.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym miejscu.
 • Drzwi nie posiadają progów utrudniających przemieszczanie się.
 • Toalety – niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biuro trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; utrudnienie architektoniczne.
 • Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.
 • Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Część przestrzeni jest bardzo szeroka.
 • Najbliższe przystanki: Galeria Dominikańska (550 m), Świdnicka (290 m), Rynek (500 m).

Studio Na Grobli
ul. Na Grobli 30/32, 50-421 Wrocław

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Jest możliwe wejście do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami. Korytarze oraz drzwi są wystarczająco szerokie i nie ma barier poziomych i pionowych, które uniemożliwiałyby przemieszczanie się.
 • W budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toalety – dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy schodach znajdują się poręcze.
 • Przy większości drzwi nie znajdują się progi utrudniające przemieszczanie.
 • Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.
 • Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza w absolutnej większości przypadków.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Część przestrzeni jest bardzo szeroka.
 • Najbliższe przystanki: pl. Wróblewskiego (1200 m), Hala Stulecia (1500 m), pl. Zgody (1200 m), Okólna (mała częstotliwość kursów; 220 m).

Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
Brzezinka koło Oleśnicy (40 km za Wrocławiem)

 • Brak poziomych i pionowych przeszkód uniemożliwiających poruszanie się.
 • Toaleta – dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Przy schodach znajdują się poręcze.
 • Przy większości drzwi nie znajdują się progi utrudniające przemieszczanie.
 • Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza w absolutnej większości przypadków.
 • Budynek jest wyraźnie oznakowany.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc.
 • Część przestrzeni jest bardzo szeroka.
 • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.
 • Trawiasty, czasami grząski teren przed wejściem do budynku.
 • Brak możliwości dotarcia komunikacją publiczną, jedynie autem.

Piekarnia | Centrum Sztuk Performatywnych
ul. Księcia Witolda 62–70, 50-203 Wrocław

Przestrzeń w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach

 • Odpowiednia szerokość drzwi.
 • Odpowiednia szerokość korytarzy.
 • Brak pochylni przed wejściem.
 • Brak stopni i schodów przed wejściem głównym.
 • Brak progów w drzwiach.
 • Delikatnie pochyły teren przy wjeździe na teren.
 • Możliwość zgłoszenia życzenia o pomoc przy wjeździe/otwieraniu drzwi.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Kasa sprzedażowa oraz kontrola biletów ustawione na poziomie odpowiednim do osób poruszających się na wózku.
 • Szatnia spełnia wymogi dostępności.
 • Możliwe jest wejście z osobą asystującą.
 • Możliwe jest wejście z psem asystentem.
 • Możliwe zajęcie miejsca równego z widownią zamontowaną na stałe.
 • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób oznaczony, przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższe przystanki: Dmowskiego (180 m), pl. Jana Pawała II (800 m), Pomorska (650 m).