Edukacja

Program edukacyjny obejmuje działania praktyczne, badawcze i upowszechniające, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, adresowane zarówno do specjalistów, aktorów i studentów, jak i szerokiego kręgu odbiorców, mający aspiracje stworzenia wokół Instytutu prężnego środowiska intelektualnego i kulturotwórczego, otwartego na nowe inicjatywy, metodologie i tematy. Oprócz seminariów praktycznych program obejmuje konferencje, wykłady, seminaria, promocje książek i projekcje filmowe.

Projekty

Kluczowe projekty

 

Archiwalne projekty