SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej

W sztuce jest apoteoza i profanacja. Działając całym sobą w tak zwanym procesie aktora całkowitego, siłą rzeczy osoba otwiera się na rodzaj zarówno szczęśliwości, jak i cierpienia. Próbuje się, aby w końcu opuścić to drugie, albo by to drugie opuściło człowieka. To kosztuje. Świadomości nie dostaje się za darmo. To nie są książki uniwersytetów z powtarzającymi się wykładami. To jest żywy proces, tu i teraz dziejący się w innym wymiarze świadomości, gdzie z podświadomości płynie to, co człowiekowi zostało dane z urodzeniem, teraz i w poprzednich wcieleniach. Najistotniejszy sens bycia tu, na ziemi, zawiera się w przesłaniu: poznawaj, kim jesteś; kochaj, bo byłeś inkarnowany z miłością. Wszyscy jesteśmy połączeni w Jednym.

Wierzę, że nie może być inaczej, jak tylko zrozumienie największej tajemnicy, że istnieje tylko Jedna Jedyna Wszechmoc a każdy z nas jest cząstką tej Kosmicznej Wszechmocy.
Niech się dzieję.
Nie o mnie chodzi, chodzi o coś o wiele ważniejszego.

Rena Mirecka

Marco Balbi Dipalma
Powrót do domu
pdf
Kontakt: Marco Balbi Dipalma: m.balbi@grotowski-institute.pl
Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka
youtube.com

Wydarzenia

Eden

Eden

Rekolekcje parateatralne prowadzone przez Marca Balbiego Dipalmę w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej
22–26/09/2021
Wydarzenie odwołane

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Nauk o Dramacie, Sztuce i Muzyce na Uniwersytecie Bolońskim, a w 2018 roku ukończył kurs ekspertów edukacji społecznej i kulturalnej na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratoriach Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hathajogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

rena_modyfikRena Mirecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu NiezłomnymApocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania i warsztaty, w których biorą udział ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka współpracuje stale z Ośrodkiem, a następnie Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince, które odbyło się w lipcu tego samego roku. W 2010 roku przy Instytucie została powołana Szkoła Reny Mireckiej SŁOŃCE, w której odbywają się regularne zajęcia –  w latach 2010–2017 laboratorium KARAWANASUN, od lipca 2017 laboratorium SŁOŃCE, przy którym asystuje Marco Balbi Dipalma.

LOGO_sun-removebg-preview