Ilona Zakowicz

Fot. Archiwum prywatneIlona Zakowicz to kulturoznawczyni i pedagożka. Od ponad 10 lat współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz. Jest nauczycielką akademicką, edukatorką osób starszych, popularyzatorką wiedzy gerontologicznej, członkinią i liderką międzynarodowych zespołów projektowych i badawczych, autorką programów szkoleń, opracowań, warsztatów, gier o charakterze edukacyjnym oraz 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki, gerontologii, tanatologii, a także kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Pod jej redakcją ukazała się publikacja naukowa „Theatre, myth and elderly in education experience”. Jest koordynatorką i inicjatorka działań społecznych, członkinią komitetów naukowych i redakcyjnych wydawnictw naukowych, członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prezeską stowarzyszenia. Od ponad 10 lat zawodowo związana jest z organizacjami i instytucjami senioralnymi. W latach 2009–2020 współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadziła wykłady, warsztaty oraz grupy dyskusyjne dotyczące m.in. starości, przemijania i śmierci. Pasję współpracy z seniorami i na rzecz seniorów realizowała także w „Akademii Seniora”, „Gazecie Senior”,  Agencji Marketingowej „Media Senior”, Wrocławskim Centrum Seniora – Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego gdzie pełniła m.in. funkcję Rzeczniczki Seniorów i Opiekunów i koordynatorki projektów senioralnych. W roku 2019 współpracowała z Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM sp. z o.o. – jako autorka cyklu artykułów z zakresu zarządzania wiekiem. W latach 2019–2021 jako liderka tematyczna międzynarodowego zespołu ds. polityki senioralnej była zaangażowana w realizację Inicjatywy DiverCITY4 (polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań w miastach, inicjatywa finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG). Od 2020 roku współpracuje z Fundacją Opieka i Troska, gdzie jako kierowniczka ds. społecznych koordynuję działania w Centrum  Aktywności Lokalnej i Klubie Seniora. Jako nauczycielka akademicka prowadzi zajęcia w Instytucie Psychologii UWr na kierunku psychogerontologia, prowadzi także warsztaty dla nauczycieli z zakresu tanatopedagogiki.