Aktualnie jesteś: SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej / Warsztaty

Ku działaniu spontanicznemu

Trening Marca Balbiego Dipalmy w asyście Claudii Pasello w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

 

Najbliższe treningi

pt.–niedz. 9–11/07/2021
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do: 30 maja (trening czerwcowy), 27 czerwca (trening lipcowy)
W języku angielskim

Ku działaniu spontanicznemu
Fot. Magdalena Mądra

Trening performatywny „Ku działaniu spontanicznemu” szkoły SŁOŃCE ‒ oparty na przekazie Reny Mireckiej, aktorki Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego – obejmuje rozgrzewkę, trening hathajogi oraz ćwiczenia fizyczne, wokalne, plastyczne i organiczne. Celem treningu jest osiągnięcie gotowości ciała i umysłu na otwarcie się i służenie „energii twórczej”. Wszystkie aspekty pracy są ze sobą nierozerwalnie połączone w celu poszukiwania spontanicznego przepływu życia. Zmierzając ku działaniu spontanicznemu, uczestnicy poszukują prawdy spotkania z partnerem, w relacji horyzontalnej i wertykalnej.

Rozgrzewka

Podczas rozgrzewki wykonywane są ćwiczenia, których celem jest rozbudzenie witalnych, ekspresyjnych, komunikacyjnych i relacyjnych energii gry. Ważne jest ciągłe odkrywanie w sobie dziecka, które potrafi kierować energię ku zaskakującemu, nieznanemu, co z kolei jest podstawowym w relacji, tworzenia i daru.

Hathajoga w parach i przy ścianie

Hathajoga w parach i przy ścianie to ćwiczenia wykonywane w celu uelastycznienia kręgosłupa, wzmocnienia równowagi i Body Centering bez utraty kontaktu z otoczeniem.

Ćwiczenia fizyczne

Podczas ćwiczeń fizycznych uwaga koncentrowana jest na stymulowaniu kręgosłupa i impulsu organicznego oraz kierowaniu energii twórczej na określone formy (asany). Dynamiczne wykonywanie asan (przyjmowanie określonych pozycji) służy również mobilizacji relacji energetycznych między partnerami.

Ćwiczenia organiczne

Ćwiczenia organiczne służą do komponowania oryginalnych/tradycyjnych sekwencji tanecznych bazujących na rytmach/impulsach. Za ich pomocą można odkryć, odczuć i uwolnić swoje bieżące (dzikie) impulsy, a następnie stworzyć sekwencję taneczną, wywołując poszczególne energie postaci.

Ćwiczenia plastyczne

Ćwiczenia plastyczne mają na celu odkrywanie, badanie i umożliwianie przepływu wewnętrznego życia przy wykorzystaniu organicznego ruchu ciała. Traktowane w sposób pozacodzienny ciało otwiera się na działanie, relacje, niezwykłe nawyki. Techniczne i spontaniczne improwizacje umożliwiają odczuwanie, wnikanie w duszę. Podczas improwizacji dochodzi do łączenia i komponowania obrazów, przebudzenia różnych warstw ciała, energii, doświadczenia, poznania, emocji, relacji, intymności, wizji, pragnień, marzeń.

Ćwiczenia plastyczne pomagają otworzyć się na energię twórczą, ekspresję i dzielenie się w okolicznościach teraźniejszości, które można opisać następującymi refleksjami: gdzie jestem, kim jestem, co robię, czego szukam, dlaczego, kim jesteś, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, dlaczego jesteśmy. Rytmiczne, uporządkowane i świadome impulsy w ekspresyjnym przepływie w ciele służą do urzeczywistnienia i uwolnienia aktu, a następnie ofiarowania go innym.

Rezonatory głosu i wibracje

Praca nad rezonatorami w oparciu o dynamikę kręgosłupa w przestrzeni czyni z głosu przedłużenie ciała i jego energii. Głos ma wymiar wibracyjny, który może być projektowany horyzontalnie i wertykalnie. Falisty ruch kręgosłupa i ćwiczenie elementów plastycznych wiąże głos z impulsem, osadzając śpiew, tekst i działanie w rytmie i melodii, i vice versa.

Kompozycja i improwizacja

Szczególną uwagę zwraca się na rytm, który wyznaczają metronom, bębny i muzyka. Uczestnicy uczą się układu treningowego i mierzą się z kwestiami kompozycji, improwizacji i tworzenia partytury performatywnej.

 

Uczestnicy: aktorzy, tancerze, pedagodzy, terapeuci, osoby prowadzące poszukiwania duchowe połączone z pracą z ciałem.

Przedmiot poszukiwań: rytm, impuls i organiczny przepływ; improwizacja, technika i spontaniczność; kompozycja ciała i głosu.

Wewnętrzne aspekty poszukiwań: proces organiczny, odkrywanie wyobraźnią, energia twórcza, prawda, obecność.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie prostej, wygodnej odzieży do ćwiczeń oraz – w miarę możliwości – bębnów (djambe) i poduszek do medytacji (zafu). Dodatkowo proszeni są o przyniesienie własnego prowiantu, którym będą się dzielić podczas wspólnego posiłku.

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Nauk o Dramacie, Sztuce i Muzyce na Uniwersytecie Bolońskim, a w 2018 roku ukończył kurs ekspertów edukacji społecznej i kulturalnej na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratoriach Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hathajogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

Bio Claudia Pasello -Still image from video Marco BalbiClaudia Pasello uzyskała tytuł licencjata na kierunku ekonomia, rynki i instytucje na Uniwersytecie Bolońskim w 2017 roku i w tym samym roku rozpoczęła naukę w la Scuola di Teatro di Bologna A. Galante Garrone. W 2020 roku, kilka miesięcy po ukończeniu studiów, przeniosła się do Berlina, gdzie rozpoczęła pracę w projekcie Europejski Korpus Solidarności, zorganizowanym przez cyrk społeczny Cabuwazi. W ramach projektu wspierała osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz prowadziła laboratorium teatralne. W październiku 2020 roku Claudia Pasello wzięła udział w laboratorium parateatralnym „Przejście w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej, co zaowocowało nawiązaniem współpracy twórczej z Marciem Balbim Dipalmą i szkołą SŁOŃCE.

pt.–niedz. 11–13/06/2021, 10:00–12:00, 14:00–17:00, zapisy do 30 maja
pt.–niedz. 9–11/07/2021, 10:00–12:00, 14:00–17:00, zapisy do 27 czerwca

Koszt i zapisy

Koszt: 550 PLN
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja (trening czerwcowy), 27 czerwca (trening lipcowy) na adres: m.balbi@grotowski-institute.pl. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Galeria zdjęć