Dla mediów

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego.

Wydarzenia

Udostępnione materiały przeznaczone są wyłącznie dla mediów, a ich publikacja dozwolona jedynie w celach informacyjnych związanych z działalnością Instytutu Grotowskiego. Zdjęcia należy podpisać według wzoru: imię i nazwisko fotografa.

Akredytacja dla dziennikarzy/fotoreporterów/agencji fotograficznych jest bezpłatna i pozwala na zajmowanie wolnych miejsc wskazanych przez obsługę widowni.