Wydawnictwo

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Działalność wydawnicza stanowi przedłużenie prac badawczych prowadzonych w Instytucie i we współpracy z nim. Skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując dokumentowanie i interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, zarówno w postaci przekładów, tomów konferencyjnych, antologii tekstów czy analiz. Wśród autorów znaleźć można zarówno praktyków, aktorów i reżyserów, jak i badaczy teatru z Polski i zagranicy. Instytut regularnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce, m.in. z Uniwersytetem Warszawskim czy Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2005 roku nakładem Ośrodka i Instytutu ukazało się ponad czterdzieści tytułów.

Instytut wydaje również „Didaskalia. Gazetę Teatralną” i czasopismo internetowe „Performer”, oraz współwydaje anglojęzyczne czasopismo „Polish Theatre Perspectives”. Jako Icarus Publishing Enterprise – we współpracy z Odin Teatret (Dania), Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) i Routledge (USA/Wielka Brytania) – publikuje też serię poświęconą tradycji teatrów laboratoryjnych w tłumaczeniu na język angielski.


Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego

Monika Blige: m.blige@grotowski-institute.pl

Księgarnia
ksiegarnia@grotowski-institute.pl

Icarus Publishing Enterprise
Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.pl

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”
ul. Gołębia 18, 31–007 Kraków, tel./faks 12 66 31 350
redakcja@didaskalia.pl

Polish Theatre Perspectives
info@ptp.press

Internetowe pismo „Performer”
redakcja@grotowski.net