Projekty

W Instytucie Grotowskiego prowadzona jest działalność edukacyjna i badawcza o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ma ona wymiar zarówno teoretycznego namysłu, jak i praktyki – ważnym elementem programu są projekty wpisujące się w formułę research in practice, nakierowane na rozwijanie różnorodnych aspektów aktywności artystycznej i performatywnej. Projekty adresowane są zarówno do specjalistów/ek, aktorów/ek i studentów/ek, jak i szerokiego kręgu osób otwartych na nowe inicjatywy, metodologie i tematy. Działania te realizują ideę stworzenia wokół Instytutu prężnego środowiska intelektualnego i kulturotwórczego. Program obejmuje seminaria praktyczne i naukowe, konferencje, promocje książek, dyskusje i projekcje filmowe.

Bieżące projekty

Studia

 

Kluczowe projekty

 

Archiwalne projekty