Miejsca

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
Przestrzenie Instytutu Grotowskiego
Wydarzenia poza siedzibą
Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego, ul. Księcia Witolda 62 (Piekarnia Żywa Kultura)
Wydarzenie online
Wydarzenie hybrydowe