Archiwum

Zbiory Archiwum stanowią rdzeń Instytutu Grotowskiego, który zasila i kształtuje jego działalność, począwszy od organizacji bieżących wydarzeń i prowadzenia działalności edukacyjnej, poprzez przedsięwzięcia wydawnicze, skończywszy na upowszechnianiu, w wielu językach, dzieła Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Kontakt: archiwum@grotowski-institute.pl
Telefon: 661 539 919

Nadzór nad Archiwum sprawuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Zbiory udostępniane są w Czytelni im. Ludwika Flaszena.

Projekty:

Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena
Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena – nabór wolontariuszy

Galeria