Czytelnia im. Ludwika Flaszena

KOMUNIKAT
Ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu ograniczenia liczby osób mogących jednocześnie przebywać w przestrzeniach Instytutu, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Czytelni w celu zarezerwowania stanowiska i czasu pracy, kontakt mejlowy: t.papuczys@grotowski-institute.pl.

 

Czytelnia, znajdująca się w Przejściu Żelaźniczym, jest czynna w dni robocze w następujących godzinach:
Poniedziałek: 10:00–14:00
Wtorek, środa, czwartek: 13:00–18:00
Piątek: nieczynne
Bibliotekarz: Tobiasz Papuczys: t.papuczys@grotowski-institute.pl

W wyposażonej w stanowiska multimedialne Czytelni użytkownicy mogą korzystać z księgozbioru prywatnego Ludwika Flaszena oraz księgozbioru podręcznego Instytutu, a także przeglądać zasoby Archiwum.

Zbiory dostępne są dla badaczy, studentów, bibliofilów, a także dla wszystkich miłośników teatru i szeroko rozumianej kultury społecznej.

Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne i odbywa się na miejscu.

Sprawdź nasz katalog online: szukam.ksiazki.

 

Księgozbiór prywatny Ludwika Flaszena

To unikalny przykład nierozproszonego księgozbioru osobistego wybitnego przedstawiciela kultury polskiej i światowej. Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny współtwórcy Teatru Laboratorium, daje również obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań. Księgozbiór liczy siedem tysięcy woluminów, w tym publikacje z dedykacjami poetów dla Ludwika Flaszena: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Mieczysława Jastruna, Juliana Przybosia, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Nowaka, Jerzego Harasymowicza i Urszuli Kozioł, a także pierwodruk „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego (1904), pierwodruk „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (1938) oraz „Pożegnanie jesieni” (1927) i „Narkotyki” (1932) Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do unikatów należą książki dziewiętnastowieczne – najstarsza z nich to wydanie dzieł Maurycego Mochnackiego „Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831” z 1850 roku. Księgozbiór zawiera publikacje nie tylko w języku polskim, lecz także rosyjskim, francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim, węgierskim, hebrajskim, słoweńskim, uzbeckim czy łacińskim.

 

Patron

Ludwik Flaszen (ur. 4 czerwca 1930 roku w Krakowie – zm. 24 października 2020 roku w Paryżu) był współzałożycielem i współanimatorem Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego przez cały okres jego istnienia (1959–1984), a w latach osiemdziesiątych jego dyrektor. Krytyk, pisarz, wieloletni partner twórczego dialogu z Grotowskim, sam został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne i warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka „Głowa i mur” (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor „Cyrografu” – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców „Teatr skazany na magię” (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. Autor książki „Grotowski & Company” (wyd. angielskie 2010, wyd. włoskie 2013, wyd. polskie 2014, wyd. brazylijskie 2015, wyd. francuskie 2015, wyd. argentyńskie 2016). Za swoją działalność artystyczną i naukową otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Turyńskiego. Od 1984 roku, po rozwiązaniu Teatru Laboratorium, mieszkał w Paryżu.

Zbiory Czytelni obejmują:

 • książki o Jerzym Grotowskim i Teatrze Laboratorium
 • książki o teatrze polskim i światowym (w różnych językach)
 • księgozbiór Ludwika Flaszena
 • najważniejsze pozycje z zakresu teatrologii i antropologii widowisk
 • czasopisma teatralne
 • materiały audiowizualne

Zbiory dostępne są dla badaczy, studentów, bibliofilów, a także dla wszystkich miłośników teatru i szeroko rozumianej kultury społecznej.

 • Korzystanie ze wszystkich materiałów dostępnych w Czytelni jest bezpłatne, pod warunkiem posiadania dokumentu tożsamości i wypełnienia deklaracji przestrzegania zasad udostępniania zbiorów.
 • Ze zbiorów Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
 • Ze zbiorów Archiwum Instytutu Grotowskiego oraz z materiałów audiowizualnych można korzystać po wcześniejszym kontakcie mailowym na adres: t.papuczys@grotowski-institute.pl. Archiwum może odmówić wydania materiałów ze względu na ich wartość lub stan fizyczny.
 • Dyżurujący bibliotekarz może odłożyć materiały biblioteczne na okres 7 dni roboczych.
 • W Czytelni można korzystać ze stanowisk komputerowych oraz sieci bezprzewodowej  w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.
 • Do Czytelni można wnosić własne materiały, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osoby dyżurującej.
 • Czytelnia jest monitorowana.

Regulamin funkcjonowania Czytelni im. Ludwika Flaszena Instytutu im. Jerzego Grotowskiego obowiązujący od 3 września 2020 roku z uwagi na stan pandemii COVID-19

 1. Przed wejściem do Czytelni im. Ludwika Flaszena (Rynek-Ratusz 27) należy zasłonić usta i nos za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
 2. Po wejściu do budynku Czytelnik jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 3. Bibliotekarz wskazuje Czytelnikowi zdezynfekowane stanowisko pracy.
 4. W Czytelni należy zachować 1,5 m dystans od innych osób (nie dotyczy opiekunów dzieci do 13 roku życia oraz osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia opiekuna).
 5. Ze zbiorów Czytelni może jednocześnie korzystać trzech Czytelników. Mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie na terenie budynku przy Rynek-Ratusz 27. Należy stosować się do zaleceń Bibliotekarza i innych pracowników Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.
 6. Książki przynosi Bibliotekarz. Czytelnik nie może samodzielnie korzystać z księgozbioru w wolnym dostępie. Po skończonej pracy Użytkownik powinien zostawiać wszystkie materiały na stanowisku pracy, przy którym siedział. Stanowiska czytelnicze są dezynfekowane po każdym użyciu, a materiały biblioteczne zostają poddane trzydniowej kwarantannie. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu mailowego z Bibliotekarzem w celu wyszukania i przygotowania konkretnych materiałów: t.papuczys@grotowski-institute.pl.
 7. Czytelnik może korzystać z dwóch dostępnych stanowisk komputerowych w celu przeglądania katalogu i korzystania z zasobów cyfrowych Czytelni. Stanowisko i sprzęt komputerowy będą dezynfekowane po każdym użyciu. Zalecamy korzystanie z prywatnych słuchawek.
 8. Czytelnik może korzystać w Czytelni z własnego komputera. Zalecamy użycie prywatnego sprzętu komputerowego do pracy własnej i przeglądania katalogu.
 9. Ostatnie pół godziny pracy Czytelni przeznaczone jest na dezynfekcję całego pomieszczenia.
 10. Korzystanie z Czytelni jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Czytelnik jest zobowiązany przestrzegać.

Galeria