Bilety

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Bilety można kupić:

  • online: za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.grotowski-institute.pl lub w wydarzeniu w zakładce „Kup bilet” znajdującej się przy każdym biletowanym wydarzeniu
  • stacjonarnie: w Sekretariacie Instytutu (Rynek-Ratusz 27) na godzinę przed wydarzeniem odbywającym się w Sali Teatru Laboratorium lub w foyer Piekarni/Centrum Sztuk Performatywnych i Studia Na Grobli, w przypadku wydarzeń poza wspomnianymi siedzibami Instytutu w miejscu wydarzenia, zalecamy płatność bezgotówkową

Rezerwacja

Prosimy o przestrzeganie uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów. Po jego upływie zarezerwowane bilety przeznaczane będą do ponownej sprzedaży.

Cennik

W Instytucie obowiązują ceny biletów na wydarzenia od 15 do 80 PLN.

W Instytucie obowiązują bilety:

  • normalne
  • ulgowe (uczniowie, studenci i doktoranci, nauczyciele, osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki oraz pracownicy instytucji kultury, pracownicy teatrów, przedstawicie festiwali teatralnych, wykładowcy szkół teatralnych i uniwersyteckich wydziałów teatrologicznych)

Na niektóre wydarzenia wstęp jest bezpłatny, możliwy pod warunkiem prawidłowego dokonania rezerwacji internetowej.

Istnieje możliwość zakupu wejściówki w cenie 10 PLN na pół godziny przed rozpoczęciem każdego spektaklu granego w Piekarni. Wejściówki sprzedawane są wyłącznie w ramach dostępnych miejsc na widowni, a ich liczba zależy od liczby pozostałych biletów i jest ograniczona. Jedynie wcześniejszy zakup biletu w ramach sprzedaży regularnej daje gwarancję wejścia na spektakl.

Spóźnieni widzowie

Instytut ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na wydarzenie w pierwszym dogodnym momencie. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba odpowiedzialna za opiekę nad widownią podczas danego wydarzenia.

Osobom spóźnionym, niewpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.

Kontakt

sekretariat@grotowski-institute.pl

tel. 71 34 45 320

 

Więcej informacji w Regulaminie.