Aktualnie jesteś: Paragraf/Artykuł

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

sob. 26/06/2021, od 15:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
Kup bilet: 30/40 PLN

Czy osoba niesłysząca ma takie same prawa w Polsce jak osoba słysząca? Na początku pandemii wszystkie komunikaty rządowe były pozbawione tłumaczenia na polski język migowy.

Obowiązek noszenia maseczek wykluczył osoby czytające z ruchu warg, a przecież w naszym kraju nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Każdy, a zwłaszcza państwo, powinno szanować wolności innych. Czy rzeczywiście każdy z nas jest tak samo wolny?

Konstytucja RP

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

____

Program artykułu (częściowo dostępny)

15:00 Spektakl „W dwóch językach polskich”, reż. Grzegorz Grecas (80 min) — spektakl w PJM, napisy

16:30 Czytania performatywne: „Kobieta na przystanku donikąd”, reż. Marta Kowalska, „Nowa Era – Kamera Era”, reż. Paulina Kajdanowicz (łącznie 40 min) — online

17:30 Spektakl „Eski”, reż. Marta Wiśniewska, premiera (do 75 min)

19:00 Dyskusja „Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]” (ok. 60 min) — PJM

 

— Czytania performatywne

„Kobieta na przystanku donikąd” w reż. Marty Kowalskiej

Czy tylko doskonałe zlepki neuronów czynią z matki mamę? Czy wraz z pamięcią odchodzi dusza? Czy rozpad osobowości da się powstrzymać? Bohaterowie nie znają odpowiedzi na te pytania. Oni tylko walczą. O drugą osobę. O siebie. A czasem nie wiedzą o co. „Kobieta na przystanku donikąd” to opowieści opiekunów chorych na Alzheimera, rozmowa o granicach własnej i cudzej tożsamości.

Scenariusz i reżyseria: Marta Kowalska
Transmisja online

 

 

„Nowa Era – Kamera Era” w reż. Pauliny Kajdanowicz

W marcu 2020 zamknął się w Polsce pewien rozdział – szkoły i uczelnie zawiesiły działalność stacjonarną. Coś umarło, aby coś mogło się narodzić. I się narodziło – era gadających głów na ekranach komputerów, laptopów i smartfonów jako nowa forma edukacji i prowadzenia lekcji. Kamera włączona lub wyłączona (częściej wyłączona). A co kryje się po drugiej stronie kamery? Historia kilku nauczycieli i wykładowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami ze zdalnego nauczania. Co to będzie? Co to będzie? Już jest! Nowa Era – Kamera Era!

Scenariusz i reżyseria: Paulina Kajdanowicz
Transmisja online

 

 

 — Dyskusja

Dyskusja wokół art. 31. będzie koncentrować się w dużej mierze na kwestii dostępności, kulturze Głuchych oraz różnych przypadkach niewypełniania przepisów zapisanych w konstytucji związanych z ograniczeniami.
Nazwiska uczestników dyskusji podamy wkrótce.
Tłumaczenie na polski język migowy

Transmisja online z PJM

 

 

 

— Spektakle

Spektakl „W dwóch językach polskich” opowiada o problemach, z którymi spotykają się Głusi, ale przede wszystkim, daje ogląd na ich kulturę. Dwa polskie języki – foniczny i migowy – na scenie istnieją ze sobą na równi. Żaden z nich nie jest ani lepszy, ani gorszy.

Tłumaczenie na polski język migowy

Napisy

 

 

 

„Eski” to spektakl dotyczący osób z poważnymi skrzywieniami kręgosłupa. To historia o tym, w jaki sposób ciało jest postrzegane przez polskie społeczeństwo, jakie są granice akceptacji oraz jak nasza kultura reaguje na fizyczną odmienność.

Więcej o spektaklach

W dwóch językach polskich (z PJM)

W dwóch językach polskich (z PJM)

Spektakl Grzegorza Grecasa

Eski

Eski

Premiera spektaklu Marty Wiśniewskiej

Marta Kowalska (1)Marta Kowalska jest gdynianką, miłośniczką ludowych baśni i bałtyckich fal. Studiowała architekturę w Glasgow i w Artes Liberales w Warszawie. Miłośniczka wysp i czujna obserwatorka tamtejszych mikroświatów. Producentka filmowa i teatralna, dokumentalistka, krytyczka architektury, instruktorka warsztatów pisania dla osób w kryzysie. Od najmłodszych lat zaangażowana w przeróżne aktywności teatralne, filmowe i animację społeczno-kulturalną. Założycielka kolektywu artystycznego Burza. Nie umie pisać o sobie.

Fot. z materiałów artystkiPaulina Kajdanowicz jest dyplomowaną aktorką i animatorką kultury, pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwentka Policealnego Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu (2014), Policealnego Studium Aktorskiego w Olsztynie (2019), filozofii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2019), a obecnie studentką drugiego stopnia pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią na UWM w Olsztynie. Inicjatorka grupy Razy Dwa działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, a także współzałożycielka Kolektywu Teatralnego Babushka w Olsztynie. Współpracuje z Teatrem Nowym w Częstochowie.

W cenie biletu na „Artykuł” są wybrane spektakle, czytania performatywne i dyskusja/spotkania z twórcami. Nie ma możliwości wstępu na czytania i dyskusje bez zakupu biletu. Sprzedaż na pojedyncze spektakle zostanie uruchomiona 7 czerwca 2021 o godz. 12:00.

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Wydarzenie w ramach „Teatru na faktach”