Kino Teatralne

W ramach Kina Teatralnego pokazywane są filmy o dużej różnorodności tematycznej i estetycznej, dotyczące ważnych zjawisk z dziedziny teatru, tańca oraz poszukiwań kulturowych. Prezentacje mają charakter cykliczny i związane są z aktualnymi wydarzeniami odbywającymi w Instytucie.

Logo_kinoPierwsze projekcje Kina Teatralnego odbyły się w 1991 roku po przekształceniu sali wystawowej dawniejszego Ośrodka Dokumentacji Teatru Laboratorium w Salę Kinową. Do 2003 roku cykl prowadził Bruno Chojak. Od 2004 roku, kiedy dyrekcję nad programem objął Grzegorz Ziółkowski, repertuar Kina Teatralnego związany jest ściśle z bieżącą działalnością Ośrodka Grotowskiego, a następnie Instytutu. Od tego momentu zrealizowano szereg cykli poświęconych wybitnym zjawiskom teatralnym, zawsze dbając o unikatowość prezentowanych materiałów, wielokrotnie pozyskiwanych i tłumaczonych specjalnie na potrzeby spotkania. Pierwszym z cykli był przegląd dokumentów, którymi Jerzy Grotowski ilustrował swe wykłady w Collège de France (1997–1998).

W latach 2010–2012 w ramach Kina Teatralnego zaprezentowano m.in. autorski cykl poświęcony współczesnej choreografii i sylwetkom wybitnych twórców teatru tańca. Dzięki współpracy z Goethe-Institute w Krakowie, British Council i firmą producencką nachtaktivfilm koordynatorka programu, Aneta Kurek, przygotowała projekcje wyjątkowych materiałów filmowych oraz zainicjowała cykl Polskiej Szkoły Dokumentu przy pomocy Filmoteki Narodowej. Jesienią 2012 roku odbył się cykl Kino Mistrzów, przygotowany przez Monikę Blige, poświęcony twórczości wielkich reżyserów (Eugenio Barba i Odin Teatret, Alvis Hermanis, Theodoros Terzopoulos, Anatolij Wasiljew), którzy odwiedzili Wrocław w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”.

Latem organizowane są przeglądy Kina w Przejściu. Seanse odbywają się w Przejściu Żelaźniczym na wrocławskim Rynku. Do tradycji należą także projekcje materiałów poświęconych osobie i twórczości Tadeusza Kantora, prezentowane w rocznicę śmierci artysty, 8 grudnia.

Od 2013 roku Kino Teatralne, prowadzone obecnie przez Tobiasza Papuczysa, włączane jest do programów większych wydarzeń odbywających się w Instytucie, m.in. BodyConstitution, cyklu małych form teatralnych „Monosytuacje”, Odin Festivalu, VoicEncounters czy konferencji Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda. Pokazywane są także przeglądy tematyczne dotyczące m.in. Teatru Laboratorium, Odin Teatret i aktualnych zjawisk w teatrze, takich jak: trening cielesny, ruch i muzyczność.

Koordynator Kina Teatralnego 2013–2017
Tobiasz Papuczys

Program w latach 2013–2018