Aktualnie jesteś: Szkoła

Rok drugi 2026/2027

II rok będzie realizowany w mniejszej grupie ok. 10 studentów (wybranych spośród studentów pierwszego roku), zaproszonych do kontynuowania współpracy. Rok będzie podzielony na trzy semestry (1: październik – listopad – grudzień 2026, 2: styczeń – luty – marzec 2027, 3: kwiecień – maj – czerwiec 2027) i obejmie pracę nad własnymi projektami studentów:

  • 1 semestr: opracowanie koncepcji przy wsparciu wybranego tutora
  • 2 semestr: ekspedycja / badania
  • 3 semestr: realizacja projektu wraz z przygotowaniem wieńczącej go prezentacji (spektakl, pokaz pracy, warsztat – forma prezentacji nie jest z góry narzucona, ale konieczne jest jej przygotowanie oraz pokaz).

Ukończenie drugiego roku studiów zakończy się uzyskaniem dyplomu z tytułem „Artysta Rezydent w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego”.