Aktualnie jesteś: Projekty

Scena ukraińska

Scena ukraińska
fot. Dmytro Mykhalakii
Tworzymy przedstawienia inspirując się naszymi przyjaciółmi – twórcami i twórczyniami, obrońcami i obrończyniami, ludźmi wszystkich zawodów, którzy codziennie bronią nas na froncie i dają nam możliwość występowania w Europie bez rosyjskich rakiet.
Sofiia Onishchenko, Grupa teatralna GAS 

Scena ukraińska, pod artystyczną opieką Grupy teatralnej GAS, rozpoczęła swoją działalność w 2023 roku przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Będzie prezentować dorobek ukraińskich artystek i artystów w obszarze teatru i sztuk performatywnych. Bezpośrednią inspiracją dla powołania sceny ukraińskiej była przymusowa emigracja ukraińskich artystów spowodowana pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku i systematycznym niszczeniem ukraińskiej kultury. Językiem sceny będzie ukraiński, ale wszystkie spektakle, warsztaty i performanse będą oferować napisy w języku polskim. Dzięki temu scena ma szansę stać się miejscem spotkania wrocławskich społeczności, a także wzmocnić głos mniejszości ukraińskiej w mieście. Ambicją sceny w pierwszym sezonie działalności jest stworzenie warunków do rozpowszechniania współczesnej, młodej i niezależnej sztuki ukraińskiej, a tym samym umożliwienie przebywającym na emigracji artystkom i artystom zachowania i kultywowania tożsamości narodowej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich artystów i aktywistów zainteresowanych współtworzeniem Sceny ukraińskiej: teatrgas.ua@gmail.com


Ми створюємо вистави надихаючись нашими друзями – митцями і мисткинями, захисницями і захисниками всіх професій, котрі щодня обороняють нас на фронті і дають нам можливість виступати в Європі без російських ракет.
Софія Оніщенко, театральна група GAS

Українська сцена під художнім керівництвом театральної групи GAS, що розпочала свою діяльність у 2023 році в Інституті Гротовського у Вроцлаві, представлятиме досягнення українських митців у галузі театрального та перформативного мистецтва. Безпосереднім натхненням для створення української сцени стала вимушена еміграція українських митців, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та систематичним знищенням української культури. Мовою сцени буде українська, але всі вистави, майстер-класи та перформанси будуть супроводжуватися субтитрами польською мовою. Таким чином, сцена має потенціал стати місцем зустрічі спільнот Вроцлава та зміцнити голос української меншини в місті. Амбіція сцени у своєму першому сезоні роботи полягає у створенні умов для поширення сучасного, молодого та незалежного українського мистецтва, що дозволить митцям у еміграції зберігати та культивувати свою національну ідентичність.

Запрошуємо до контакту всіх артистів і активістів зацікавлених спільним будування української сцени. Електронна пошта: teatrgas.ua@gmail.com

Wydarzenia

Wertep | ВЕРТЕП

Wertep | ВЕРТЕП

Spektakl muzyczny Charkowskiego Teatru Lalek we współpracy z Lwowskim Teatrem Lalek | Mузичний перформанс Харківського Державного Академічного Театру Ляльок у співпраці з Львівським Театром Ляльок

ODWOŁANE | АНУЛЬОВАНО

Grupa teatralna GAS założona przez trzy aktorki Sofiię Onishchenko, Darię Bohdan i Vasylynę Martseniuk w 2022 roku po przymusowej emigracji do Polski w związku z inwazją rosji na Ukrainę. Nazwa grupy GAS pochodzi od sztuki o tym samym tytule autorstwa Łesia Kurbasa, ukraińskiego reżysera i reformatora teatru, okresu tzw. „rozstrzelanego odrodzenia” w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Sztuka miała swoją premierę dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku w Charkowie. W nazwie grupy kryje się także aluzja do bogatych złóż ropy naftowej i gazu we wschodniej części Ukrainy, w tym w regionach Charkowa, Doniecka i Ługańska, które stały się jedną z głównych przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę.


Театральну групу GAS заснували три акторки – Софія Оніщенко, Дарія Богдан і Василина Марценюк – в 2022 році після вимушеної міграції до Польщі в зв’язку з повномаштабним вторгненням росії в Україну. Назва групи GAS походить від одноіменної вистави Леся Курбаса, українського режисера і новатора періоду розстріляного відродження. Прем’єра вистави відбулась рівно 100 років тому, в 1923 році в Харкові. Також, назва групи є алюзією до нафтових й газових покладів у східній частині України, між іншим в межах Харківської, Донецької та Луганської областей, що є однією з головних причин вторгнення Pосії в Україну. 

Oleksander OsipovSofiia Onishchenko – aktorka, performerka, reżyserka. Urodziła się we wsi Kyslivka (powiat kupjański, obwód charkowski). W 2018 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Sztuk Teatralnych w Charkowie na kierunku „Reżyseria wydarzeń teatralnych”. W 2020 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie (specjalizacja: aktorka teatru animacji). Od 2020 roku jest aktorką niepodległego teatru Nafta. W marcu 2022 roku w związku z pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek.  Interesuje się teatrem dokumentalnym, plastycznością i performatywnością w sztuce, a także teatrem jako manifestem politycznym.


Софія Оніщенко – акторка, перформерка, режисерка. Народилася в селі Кислівка (Куп’янський район Харківської області). У 2018 році розпочала навчання у Вищому училищі театрального мистецтва м. Харкова за спеціальністю «Режисура театральних заходів». У 2020 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. Івана Котляревського у Харкові (спеціалізація: актриса театру анімації). З 2020 року – актриса незалежного театру «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва. Виспянського у Вроцлаві (спеціалізація акторство лялькового театру). Цікавиться документальним театром, пластикою та перформансем в мистецтві, а також театром як політичним маніфестом.

Fot. Dmytro Mykhalakii Daria Bogdan – aktorka, performerka, tancerka. Urodziła się w Charkowie w Ukrainie. Jako dziecko tańczyła w zespole tańca ludowego „Kwiecień”. Studiowała na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Aktorskim Teatru Lalek, wcześniej zaś przez rok na wydziale malarstwa Charkowskiego Uniwersytetu Projektowania i Sztuki. Po pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej rozpoczęła pracę w Charkowskim Teatrze „Nafta”. W marcu 2022 roku, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje naukę we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Interesuje się i zajmuje performansem, teatrem ruchu i tańcem. Dasha uważa, że teatr jest sposobem na przekazanie sensu rzeczywistości.


Дарія Богдан – актриса, перформерка, танцівниця. Народилася в Харкові, Україна. У дитинстві танцювала в ансамблі народного танцю “Квітень”. Навчалася в Національному університеті мистецтва імені Івана Котляревського на акторському факультеті Театру ляльок, а раніше рік на факультеті живопису Харківського університету дизайну та мистецтва. Після першого курсу навчання в Театральній Академії почала працювати в Харківському театрі «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського Краківської філії у Вроцлаві. Вона цікавиться та займається перформансом, театром руху та танцем. Даша вважає, що театр – це спосіб передати відчуття реальності.

autor salomonVasylyna Martseniuk aktorka teatru animacji, performerka i artystka. Urodziła się w Bachmucie, (obwód doniecki). W 2021 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Teatralnym, w Katedrze Mistrzostwa Aktorskiego i Reżyserii Teatru Animacji. Po inwazją rosji na Ukrainę na pełną skalę, przeniosła się do Wrocławia, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Zajmuje się badaniem nowych form animacji, nowoczesnych sposobów jej realizacji oraz sztuki teatralnej typu performatywnego. Zajmuje się również rysunkiem, śpiewem, tworzeniem lalek teatralnych, i animacją poklatkową.


Василина Марценюк акторка театру анімації, перформерка та художниця. Народилася в Бахмуті (Донецька область, Україна). У 2021 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського на театральному факультеті, кафедра акторської майстерності та режисури театру анімації. Після  початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала до Вроцлава, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва ім. С. Виспянського за спеціальністю «Акторка театру ляльок». Досліджує нові форми анімації, сучасні методи її реалізації та перформативність в театрі.  Займається також малюванням, співом, створює театральні ляльки та  стоп-моушн анімацію.

sob.–niedz. 18–19.11, 19.00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna
Spektakl Grupy teatralnej GAS
W językach ukraińskim i polskim z polskimi napisami
Wstęp wolny, wymagane pobranie bezpłatnej wejściówki
Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nomada


wt. 28.11, 19.00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
Bliźniaki jeszcze się spotkają
Czytanie performatywne Grupy teatralnej GAS
W języku ukraińskim
Wstęp wolny, wymagane pobranie bezpłatnej wejściówki
Współorganizatorem czytania jest Uniwersytet Wrocławski, czytanie stworzone za wsparcia Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego


czw. 30.11, 17.00
Przejście podziemne na ul. Świdnickiej
MAJDAN. Ukraińskie re-kreacje: od „rewolucji na granicie” do „rewolucji godności”
Performans uliczny Grupy teatralnej GAS
W językach ukraińskim i polskim
Wstęp wolny
Współorganizatorem perfomasu jest Uniwersytet Wroclawski, performans stworzony za wsparcia Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego


sob.–niedz. 9–10.12, 14.30–18.00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
Rytm mowy na scenie z perspektywy ukraińskiego reżysera i filozofa teatru Łesia Kurbasa
Warsztaty wymowy scenicznej prowadzone przez Yulię Linnik
W językach ukraińskim i angielskim
Wymagane zapisy przez teatrgas.ua@gmail.com

niedz. 10.12, 18.00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
Powarsztatowy pokaz pracy
Wstęp wolny 


pon. 18.12, 19.00
Instytut Grotowskiego, Centrum Sztuk Performatywnych
Wertep
Spektakl Charkowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Lalek im. V. A. Afanasyeva we współpracy z Lwowskim Teatrem Lalek
W języku ukraińskim
Bilety: 30/40 PLNсуб.–нед. 18–19.11, 19.00
Інститут Гротовського, Зала Театру Лабораторія
Весна, літо, осінь, зима і знову весна
Спектакль театральної групи GAS
Українською та польською мовами, з субтитрами польською
Вхід вільний, необхідно скачати безплатний білет
Партнер: Організація Nomada


вт. 28.11, 19.00
Інститут Гротовського, Зала Театру Лабораторія
Близнята ще зустрінуться
Перформативне читання театральної групи GAS
Українською, з субтитрами польською
Вхід вільний, необхідно скачати безплатний білет 
Співорганізатором читань є Вроцлавський університет за підтримки Центру транскультурних посттоталітарних досліджень філологічного факультету Вроцлавського університету.


чт. 30.11, 17.00
Підземний перехід на вул. Свідніцкій (Przejście podziemne na ul. Świdnickiej)
МАЙДАН. Українські ре-креації: від Революції на Граніті до Революції Гідності
Вуличний перформанс театральної групи GAS
Українською та польською мовами
Вхід вільний
Співорганізатором перфомансу є Вроцлавський університет, перфоманс створено за підтримки Центру транскультурних посттоталітарних студій філологічного факультету Вроцлавського університету.


суб.–нед. 9-10.12, 14.30–18.00
Інститут Гротовського, Чительна ім. Людвіка Фляшена
Ритм мови на сцені з перспективи українського режисера і філософа театру Леся Курбаса
Майстер-клас Юлії Ліннік зі сценічного слова
Українською та англійською мовами
Обов’язкова реєстрація teatrgas.ua@gmail.com

нед. 10.12, 18.00
Зала Театру Лабораторія, Інститут Гротовського
Вхід вільний
Показ праці після майстер-класу Юлії Ліннік


пон. 18.12, 19.00
Інститут Гротовського, Центр Перформативних Мистецтв
Вертеп
Спектакль Харківського Державного Академічного Театру Ляльок ім. А. Афанасьєва у співпраці з Львівським Театром Ляльок
Українською мовою
Білети: 30/40 PLN

OKiS_wspolorganizator2