Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań

Seminaria letnie

Seminaria letnie to dwutygodniowy program wykładów i warsztatów w języku angielskim, adresowanych do zainteresowanych osób z całego świata, chcących we współpracy z wybitnymi naukowcami poszerzyć swoją wiedzę o teatrze i performansie, pogłębić umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury a także poznać tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym także dokonania Jerzego Grotowskiego.

Seminaria letnie przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób) wybranych na podstawie zgłoszeń. Udział w programie jest płatny.

Wydarzenia

Seminaria letnie 2013

Prof. Paul Allain
Prof. Dariusz Kosiński

Seminaria letnie 2012

Prof. Jon McKenzie
Prof. Jean-Marie Pradier
Prof. Dariusz Kosiński
Joanna Warsza

Seminaria letnie 2011

Prof. Ian Watson
Prof. Maria Shevtsova
Prof. Dariusz Kosiński
Prof. Mirosław Kocur