Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące

Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru

Idea

Tegoroczny kurs wiodący „Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru”, będący dopełnieniem kursów z lat ubiegłych: „Wielka? Reforma? Teatru?” (2012/2013) i „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem” (2013/2014), składa się z serii wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych fali eksperymentów i nowatorskich propozycji teatralnych, zmieniających sztukę sceniczną drugiej połowy XX wieku. W swojej monografii Kazimierz Braun zaproponował nazwanie tych zjawisk Drugą Reformą Teatru. Z jednej strony zaznaczał w ten sposób związek powojennych poszukiwań z dokonaniami Wielkiej Reformy, z drugiej wskazywał na ich nowatorstwo. Termin Brauna – choć hasłowo atrakcyjny i poręczny – wydaje się jeszcze bardziej problematyczny niż źródłowa nazwa określająca awangardę teatralną końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Twórcom Drugiej Reformy nie chodziło wszak o reformowanie teatru, ale o rewolucję – i teatralną, i obyczajową, i społeczną. Druga Reforma, na wiele sposobów związana z ruchem kontrkulturowym – prawdopodobnie ostatnim, wielkim ruchem podejmującym próbę całościowej zmiany świata i ludzkiego życia, wykorzystywała narzędzia teatralne do przeprowadzenia radykalnej krytyki istniejących stosunków społecznych i systemów politycznych oraz do wypracowania ich nowego kształtu, począwszy od społecznego makrokosmosu, czyli zespołu i przedstawienia. „Nowy teatr” miał być drogą do „nowego społeczeństwa” i „nowego człowieka”. Klęska kontrkultury, stosunkowo łatwo oswojonej i przerobionej na zestaw popkulturowych gadżetów, zaowocowała dominującym wciąż poczuciem bezradności i wszechobecnego rozczarowania.

Krytyka „nowego teatru”, z punktu widzenia zniszczenia nadziei na „nowy świat”, wydaje się jednak czymś łatwym, banalnym i dość powierzchownym. Wystarczy przyjrzeć się uważniej, by zobaczyć, że herosi Drugiej Reformy wcale nie złożyli broni, a łatwy śmiech lub wzruszenie ramion, którym kwitowane są ich usiłowania i zdobycze, uderzają raczej w nas – ich dzieci i wnuków – niż w nich samych. Goszczący dwa lata temu we Wrocławiu jeden z owych herosów – Peter Schumann – zadziwiał i zaskakiwał żarliwą wiarą w przyszłość rewolucyjnych przemian i poczuciem, że jego artystyczna i polityczna droga jest spełniona. Gdy przyjrzeć się efektom pracy innych artystów, których działalność będzie omawiana w poszczególnych odsłonach kursu, trudno znaleźć w nich dowody na ową domniemaną klęskę. Może więc zbyt szybko zapomnieliśmy bojowników teatralnych rewolucji? Może nasze poczucie bezradności jest rezultatem niewiedzy o tym, co naprawdę osiągnęli? Może nadszedł już czas, aby potraktować ich jak potencjalnych nauczycieli, tak jak oni sami traktowali swoich dalekich ojców: Stanisławskiego, Meyerholda, Brechta?

Celem tegorocznego kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań będzie zapoznanie uczestników z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat tych dokonań. Można potraktować ją jako inspirację do poszukiwań artystycznych, ale można też (a nawet należy) wykorzystać ją jako punkt wyjścia do pytania, czy nasza bezradność nie jest pozą przyjętą dla wygody i z powodu niechęci do porzucenia bezpiecznej pozycji stojących z boku?

Obecność tej tematyki w programie Instytutu Grotowskiego wydaje się oczywista także dlatego, że artyści, o których będzie mowa, to w pewnej mierze współtowarzysze lub wręcz (jak Peter Brook) przyjaciele i wypróbowani sojusznicy patrona naszej instytucji. Przypominając ich rewolucje i zadając krytyczne pytania o nasz stosunek do nich, mamy też nadzieję zainicjować dyskusję wokół pytania o dzisiejszą obecność Jerzego Grotowskiego. Czy niezbyt łatwo wpakowaliśmy go w szufladkę z napisem „guru” i odesłaliśmy w bezpieczny, sentymentalny mit? Czy teatr i nieteatr twórcy Apocalypsis cum figuris nie jest także „zapomnianą rewolucją”?

Opiekun naukowy: prof. Dariusz Kosiński
Koordynatorki: Sylwia Fiałkiewicz, Karolina Wycisk

 

Program

pt.
14/11/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Druga Reforma Teatru – krótkie wprowadzenie

Wykład prof. dr hab. Juliusza Tyszki w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
15/11/2014
 
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Druga Reforma Teatru – krótkie wprowadzenie

Warsztaty prof. dr. hab. Juliusza Tyszki dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
05/12/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
The Living Theatre – estetyka polityczności

Wykład dr Joanny Ostrowskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
06/12/2014
 
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
The Living Theatre – estetyka polityczności

Warsztaty dr Joanny Ostrowskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
16/01/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Meandry kreacji zespołowej – Ariane Mnouchkine i Théâtre du Soleil

Wykład dr Magdaleny Hasiuk-Świerzbińskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
17/01/2015
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
„Każdy spektakl zawiera w zarodku następny”

Seminarium dr Magdaleny Hasiuk-Świerzbińskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
20/02/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Augusto Boal – reżyser teatralny, działacz społeczny, wizjoner

Wykład Aldony Żejmo-Kudelskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
21/02/2015
 
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Teatr jako narzędzie zmiany społecznej. Wprowadzenie do Teatru Uciśnionych Augusta Boala

Warsztaty Aldony Żejmo-Kudelskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
06/03/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Amerykański teatr Drugiej Reformy na długiej i krętej drodze do nowego społeczeństwa

Wykład prof. dr. hab. Juliusza Tyszki w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
07/03/2015
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Bread and Puppet Theatre

Seminarium prof. dr hab. Juliusza Tyszki dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
20/03/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Peter Brook – w poszukiwaniu teatru niezbędnego

Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Ziółkowskiego z okazji 90. urodzin artysty

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
21/03/2015
 
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Teatr Petera Brooka – między dwoma rodzajami ciszy

Seminarium prof. dr. hab. Grzegorza Ziółkowskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
pt.
17/04/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Teatr japoński – sztuki widowiskowe wobec wyzwań współczesności

Wykład Henryka Lipszyca w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
18/04/2015
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Teatr japoński – sztuki widowiskowe wobec wyzwań współczesności

Seminarium Henryka Lipszyca dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
18/04/2015
 
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Metoda aktorska Tadashiego Suzukiego

Warsztaty prof. Paula Allaina dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
pt.
08/05/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Wszystko było możliwe. Redefinicja medium tańca w latach sześćdziesiątych – Judson Dance Theater

Wykład Jadwigi Majewskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
09/05/2015
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Po modern – post-modern; źródła, metody, konteksty i konsekwencje działalności artystów z Judson Dance Theater i Grand Union

Seminarium Jadwigi Majewskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.–sob.
05–06/06/2015
10:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2014/2015 z udziałem grupy roboczej oraz dr hab. Joanny Ostrowskiej, Igora Stokfiszewskiego i prof. Juliusza Tyszki

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze