Bogna Bartosz

Fot. Julia BartoszBogna Bartosz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Nauczyciel akademicki, pracuje w Instytutucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Łączy pracę naukową z praktyką psychologiczną. W ramach prowadzonych badań naukowych zajmuje się uwarunkowaniami dobrostanu i wysokiej jakości życia ludzi w różnych fazach życia, w tym szczególnie późnej dorosłości i starości. Projektuje i organizuje warsztaty mające na celu rozwój potencjałów kobiet i mężczyzn, warunkujących mądre i twórcze życie. Twórczyni i Kierownik pierwszych i jedynych na Dolnym Śląsku interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii, realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kształcących specjalistów aktywizacji seniorów i doradców gerontologicznych. Do tej pory Studia Podyplomowe z Psychogerontologii w ramach 4 edycji  ukończyło ponad 60 osób z całej Polski oraz Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Autorka i kierownik Projektu realizowanego w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2018-2021 pt. „Uniwersytet Seniorom − nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych”, który w 2018 r. w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zajął I miejsce spośród 211 projektów zgłoszonych przez polskie uczelnie w ramach konkursu „3 Misji Uczelni”. Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2017-2020 – Największego UTW na Dolnym. Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołanej w 2019r. przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, której celem jest podejmowanie  działań środowiskowych na rzecz osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka i współautorka ponad 70 recenzowanych  publikacji naukowych oraz sześciu książek.