Dejan Stojković

Dejan StojkovićDejan Stojković jest aktorem i muzykiem Teatru Plavo (od 2000 r.) i pedagogiem teatralnym w Teatrze Plavo (od 2011 r.). Wystąpił w 20 spektaklach Plavo, m.in. w ‟Oscarze Wildzie i Księciu Złomnym” (2001), „Dialektyce duszy – studium wolności” (2004), „Śpiewam jak ptak” (2006), „Marzeniu – historii z Terezina” (2016), który reprezentował Serbię na Olimpiadzie Teatralnej w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 roku, „Hannah” (2021) oraz „I Psychi tis Antigonis” (2023). Uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez aktorkę Odin Teatret Iben Nagel Rasmussen i w warsztatach „The Way” Reny Mireckiej, byłej aktorki Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Brał udział w kilku koncertach Teatru Plavo, m.in. w „Koncercie dekadencji” i koncercie „Wszystko musi przeminąć – hołdzie dla George’a Harrisona”. Asystent reżysera i pedagog w projektach edukacyjnych dla młodzieży (m.in. „Dwa Tygodnie Otwarte Teatru Palavo” i Współczesne Studio Teatralne). W latach 2016–2019 prowadził warsztaty „Flow”, poświęcone stosowanej metodologii teatralnej w pracy z pracownikami sektora IT oraz „Flow Ability”, w kraju i za granicą. Od 2019 roku prowadzi projekty integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, m.in. „Odę do różnorodności” (2021–2022), oraz z młodymi migrantami i osobami starającymi się o azyl (2021).