Ninke Overbeek

Ninke Overbeek jest artystką-badaczką, dramaturżką i scenografką teatralną. Uczy przedmiotu „Twórcze narzędzia w procesie pisania tekstów akademickich” na studiach doktoranckich na Uniwersytecie TU Delft (Artesc). Ukończyła teatrologię (Uniwersytet w Utrechcie) i pisanie na potrzeby performansu (Uniwersytet Sztuk HKU w Utrechcie) oraz komparatystykę kulturową (Uniwersytet w Amsterdamie). W latach 2011–2014 członkini-założycielka „De Kosmonaut” – domu młodych pisarzy/nowej twórczości. Autorka scenicznych adaptacji dzieł literackich („Ulisses” Joyce’a, „Karakter” Bordewijka), poezji i tekstów scenicznych w języku niderlandzkim i angielskim, a także tekstów na temat kreatywnego pisania na potrzeby teatru w ramach profesury procesów performatywnych (HKU). Publikowała sztuki w ITFB i Buitenkunst. Inscenizacje jej tekstów można było obejrzeć w ramach programu Guildhall Graduates (zespół STET) i na Uniwersytecie UNAM w Meksyku. Od 2019 roku dramaturżka w Theatergroep ECHO (Arnhem, Holandia), a od 2016 roku w Theaterlabor Bielefeld (Niemcy).