Teatr Rozbark

Balance of Democracy
Spektakl taneczny Teatru Rozbark

Egoistic Experiment/I am the Performance/Jestem spektaklem
Performans taneczny Anny Piotrowskiej

wt. 29.11.2022, 19:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Spektakle z partyturą ruchowo-tekstową.
Spektakle zrozumiałe ponad językami.

Po pokazach, ok. godz. 20:00, odbędzie się spotkanie z twórcami, które poprowadzi dr Wojciech Mackiewicz – doktor filozofii, autor książki „Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta”.

Teatr Rozbark
„Balance of democracy”. Fot. Aleksandra Staszczyk

Balance of Democracy
Spektakl taneczny Teatru Rozbark

Praca nad duetem „Balance of Democracy” stała się przestrzenią badawczą nad demokracją, w tak trudnych obecnie z politycznego punktu widzenia czasach dla Polski. Zdałam sobie sprawę, że aby utrzymać system demokratyczny, należy utrzymywać stan ciągłej równowagi w społeczeństwie. Aby osiągnąć stan spokoju i opanowania, trzeba doświadczyć równowagi, czyli takiego stanu ciała, w którym działające na nie siły wzajemnie się znoszą, a więc nie powodują ruchu. To jest takie intrygujące. W wymiarze symbolicznym odkryłam znak fizyczny przechodzenia dwóch ciał naprzemiennie, ze stania na rękach do stania na nogach. Odwrócona pozycja ciała jest trudna, ale można ją oswoić i traktować na równi ze staniem na nogach. Fascynuje mnie ciągłe bycie pomiędzy tymi stanami. / Anna Piotrowska

 

Egoistic Experiment/I am the Performance/Jestem spektaklem
Performans taneczny Anny Piotrowskiej

To ważne, aby zrozumieć moment, w którym naprawdę wiesz, co oznacza twoja sztuka. Zaczynasz wiedzieć, kim jesteś. Sposób, w jaki uzyskałeś tę wiedzę pokazuje, że stałeś się spektaklem. Każdy ruch, świadomość tego, jak po prostu jesteś, pokazuje, kim jesteś. I naprawdę zaczynasz szanować i znaczyć dla samego siebie. Tak, JESTEŚ WYKONAWCĄ w pieprzonym egoistycznym pięknym sposobie satysfakcji w tolerancji i otwartości na innych. Najprościej jak się da. / Anna Piotrowska

Dzięki interakcji  dźwięków z ciałem performerki, jej ruchem powstaje specyficzny rodzaj akustycznej przestrzenności. Oddziaływanie sfery dźwiękowej i cielesnej poszerza granice percepcji widza. Rozmaite odgłosy, szelesty, westchnienia, szumy przyczyniają się do powstania performatywnej przestrzeni dźwiękowej.

Po pokazach, ok. godz. 20:00, odbędzie się spotkanie z twórcami, które poprowadzi dr Wojciech Mackiewicz – doktor filozofii, autor książki „Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta”.

Kamil Bończyk – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Debiutował w spektaklu Anny Piotrowskiej „Democratic Body” w 2015 roku. Obecnie wykładowca na Wydziale Sztuk Scenicznych, Instytutu Choreografii i Techniki Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi, jak również na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.

Daniel Zych – absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz Szkoły Aktorskiej Doroty Pomykały i Danuty Owczarek „ ART-PLAY”. Twórca muzyczny pod pseudonimem DaNTe. Prowadzi w Teatrze Rozbark radio.

Teatr Rozbark działa w Bytomiu od 2014 roku, w tym czasie przygotował ponad 20 premier, zaznaczając swoją obecność na ogólnopolskiej mapie tanecznej. Instytucja działa w postindustrialnej przestrzeni byłej Cechowni KWK Rozbark. W 2017 roku teatr był współorganizatorem Polskiej Platformy Tańca – jednego z najważniejszych wydarzeń sztuki tańca w Polsce, a także Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Spektakle Teatru Rozbark zdobywały nagrody i wyróżnienia na festiwalach oraz zostały nagrodzone w 2016 roku dwoma Złotymi Maskami – Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego – dla Elżbiety Okupskiej i Anny Piotrowskiej. Istotnym wydarzeniem artystycznym po objęciu dyrekcji przez dr Annę Piotrowską było powołanie, po prawie dwuletniej przerwie, zespołu artystycznego, który od 2021 roku tworzą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło, Kamil Bończyk i Alexey Torgunakov, w 2022 dołączyli do nich: Julia Lewandowska, Szymon Michlewicz-Sowa, Łukasz Szleszyński i Daniel Zych.

W spektaklach Teatru Rozbark nie dominuje forma taneczna, ale energia pozostająca na styku różnych, czasem nieprzystających do siebie form ruchu oraz wydobywanie nowych wizji funkcjonowania człowieka w przestrzeni dotkniętej permanentną zmianą, dotyczącą zarówno kontekstu społecznego, jak i dynamiki przestrzeni spektakli oraz dramaturgii. Ważnym aspektem kreacyjnym zespołu jest stworzony przez Piotrowską koncept ciała industrialnego – rozpadającego się i przekuwającego energię w ruch, wypełniony ciężkością i siłą wyrazu. „Ciało industrialne” nie jest nigdy do końca zdefiniowane, a raczej wytwarza się wraz z dyskusją między artystami i odbiorcami sztuki we wspólnie dzielonej scenicznej przestrzeni.
teatrrozbark.pl

Anna Piotrowska – doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, choreografka, reżyserka, nauczycielka tańca współczesnego, tancerka. Fundatorka i Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca „eferte” oraz założycielka „mufmi” w Warszawie. Stypendystka British Council Awards, Young Polish Arts Entrepreneur. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. Od 1996 roku stworzyła ponad 120 autorskich choreografii i przedstawień. Od 2020 dyrektorka Teatru Rozbark. Obecnie prodziekan i wykładowca Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Balance of Democracy
Spektakl taneczny Teatru Rozbark

Koncepcja, choreografia, design: Anna Piotrowska
Tańczą: Kamil Bończyk, Daniel Zych
Muzyka: Ekman GMMDI, Anna Piotrowska
Premiera: 29 kwietnia 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark
Czas trwania: 25 min

Egoistic Experiment/I am the Performance/Jestem spektaklem
Performans taneczny Anny Piotrowskiej

Koncept i wykonanie: Anna Piotrowska
Muzyka: Aleksandra Piotrowska
Kostium: Anna Piotrowska
Czas trwania: 20 min

wt. 29.11.2022, 19:00

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl, tel. 71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.

Pokaz spektakli finansowany przez Miasto Wrocław z programu stowarzyszenia „Jest człowiek” pt. „Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży”.

Galeria zdjęć