„Antigone’s Pride” – zaproszenie do udziału w międzykulturowym projekcie

Instytut Grotowskiego ogłasza nabór do udziału w artystycznym projekcie „Antigone’s Pride – Performing Society” i pracy nad realizowanym w ramach projektu spektaklem.

W projekcie wspieranym przez program „Kreatywna Europa Komisji Europejskiej” oprócz Instytutu uczestniczą: Astragali Teatro – Eufonia Società Cooperativa (Włochy), Fundación de la Danza „Alicia Alonso” – Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie (Hiszpania), Theatro Tsi Zakynthos (Grecja), Uniwersytet Salento – Departament Innowacji Technologicznych – Augmented and Virtual Reality Lab (Włochy).

W ramach projektu powstanie m.in. spektakl site-specific „Antigone’s Cantica” w reżyserii lidera Teatro Astragali, Fabia Tollediego. Prace nad spektaklem odbywać się będą online oraz podczas trzech okołodwutygodniowych rezydencji w Hiszpanii, Polsce i Włoszech – w ośrodkach zanurzonych w naturze, oddalonych od zgiełku miast. Każda z rezydencji zakończy się pokazem pracy. Premiera spektaklu będzie miała miejsce we Włoszech.

Harmonogram projektu (może ulec nieznacznym modyfikacjom)

  • 19 kwietnia – 1 maja 2023: rezydencja grupy roboczej w Hiszpanii i pokaz pracy (Park Narodowy Peguerinos)
  • 5–17 czerwca 2023: rezydencja grupy roboczej w leśnej bazie Instytutu Grotowskiego w Brzezince i pokaz pracy we Wrocławiu
  • 1–15 lipca 2023 rezydencja grupy roboczej we Włoszech i premiera spektaklu

(Regionalny Park Narodowy Rauccio di Lecce)

Kogo poszukujemy?
Szukamy osób zajmujących się amatorsko lub zawodowo teatrem, performansem oraz działaniami z pogranicza teatru i pieśni, które gotowe są podjąć współpracę i wymianę artystyczną z międzynarodowym i międzykulturowym zespołem. Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do osób z doświadczeniem uchodźczym lub migracyjnym, mieszkających w Polsce i innych krajach europejskich. Wymagana znajomość języka angielskiego.

Co zapewniamy?

  • transport (z Wrocławia )
  • noclegi
  • wyżywienie
  • honorarium

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z CV w języku angielskim na adres e-mail: APPS@grotowski-institute.pl do dnia 27 stycznia 2023. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mejlową.

„Antigone’s Pride – Performing Society” 2022–2024 / Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu „Kreatywna Europa – Projekty Współpracy Europejskiej”

Projekt obejmuje bogaty program działań mających na celu stworzenie innowacyjnych modeli współpracy w dziedzinie sztuk performatywnych, opartych na zrównoważonym rozwoju środowiskowym oraz na międzykulturowej wymianie artystycznej między artystami, migrantami, lokalną społecznością oraz specjalistami w dziedzinie innowacji technologicznych.

Serce projektu stanowią rezydencje (Eco-Arts) rozwijające ideę ekologii teatralnej, które odbędą się w miejscach zanurzonych w naturze w Hiszpanii (Park Narodowy Peguerinos), Włoszech (Regionalny Park Narodowy Rauccio di Lecce) i Polsce (leśna baza Instytutu Grotowskiego w Brzezince oraz tereny nadodrzańskie we Wrocławiu). Rezultatem rezydencji będzie wielojęzyczny, wielokulturowy spektakl site-specific „ Antigone’s Cantica”. Każda sesja pracy w ramach rezydencji będzie się koncentrować wokół motywu przewodniego i zakończy się pokazem pracy.

  • 19 kwietnia – 1 maja 2023: Hiszpania (Park Narodowy Peguerinos) / Ekologia sztuki

Dwutygodniowa praca międzynarodowej grupy artystów z Hiszpanii, Włoch, Polski i Grecji obejmie warsztaty eksplorujące postaci kobiet w kulturze, szczególnie rolę Antygony, a także sesje pracy artystów i specjalistów od technologii rozszerzonej rzeczywistości. Rezydencja skoncentruje się na łączeniu świata natury oraz elementów dziedzictwa kulturowego w działaniu performatywnym. Pracy artystów i lokalnej społeczności będzie towarzyszył zespół naukowców z Uniwersytetu w Salento badających możliwość stosowania najnowocześniejszych technologii w sztukach performatywnych opartych na relacji z naturą.

  • 5–17 czerwca 2023: Polska (leśna baza Instytutu Grotowskiego w Brzezince) / Teatr i konflikt

Rezydencja będzie łączyła pracę teatralną nad spektaklem Antigone’s Cantica” z działaniami związanymi z lokalnym dziedzictwem artystycznym, historią, działaniami społecznymi i ekologią. Kluczowym elementem tej części projektu będą międzynarodowe wirtualne spotkania teatrów i hybrydowe sympozjum „Teatr w strefie konfliktu” pod patronatem ITI/UNESCO. Spotkania „Teatr w strefie konfliktu” poprzedzą warsztaty i wymiana doświadczeń twórców pracujących w strefach konfliktu realizowane za pomocą technologii cyfrowych w różnych lokalizacjach na świecie. Wsparcie merytoryczne zapewni kadra naukowa wydziału innowacji technicznych Uniwersytetu Salento.

  • 1–15 lipca 2023: Włochy (Regionalny Park Narodowy Rauccio di Lecce) / Teatr społeczny i równość płci

Ostatnia rezydencja skupi się na teatrze społecznym i równości płci. W jej trakcie odbędą działania koncentrujące się na współpracy ze środowiskami imigranckimi, zwłaszcza z kobietami. Rezydencję zakończy pokaz spektaklu site-specific „Antigone’s Cantica”.

W projekcie uczestniczy pięć organizacji z czterech krajów Unii Europejskiej: Astragali Teatro – Eufonia Società Cooperativa (Włochy), Fundación de la Danza „Alicia Alonso” – Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie (Hiszpania), Theatro Tsi Zakynthos (Grecja), Uniwersytet Salento – Departament Innowacji Technologicznych – Augmented and Virtual Reality Lab (Włochy) oraz Instytut Grotowskiego.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Kreatywna Europa Komisji Europejskiej”.

Liderem projektu jest włoskie stowarzyszenie Eufonia Società Cooperativa – Teatr Astragali, kierowane przez Fabia Roberta Tollediego, które od 1981 roku działa w domenie teatru społecznego. Zespół realizował i prezentował swoje międzykulturowe projekty w ponad 30 krajach na całym świecie, a 2006 roku otrzymał od Komisji Kultury Unii Europejskiej oficjalny znak „dobrych praktyk” za przekraczanie granic i łączenie kultur.

 

Fot. MarinaColucciFabio Roberto Tolledi jest reżyserem teatralnym, aktorem, scenarzystą i dramaturgiem. Od 1992 roku kieruje Astràgali Teatro w południowych Włoszech. Jest Prezesem Włoskiego Centrum Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), Wiceprezesem ITI na Europę oraz Sekretarzem ITI Theatre in Conflict Zones Network. Jest też doktorem socjologii. Obecnie prowadzi badania na Uniwersytecie w Salento i współpracuje z innymi europejskimi uniwersytetami. Kierował wieloma międzynarodowymi projektami artystycznymi i współpracował z licznymi z teatrami, instytucjami, uczelniami i artystami z całego świata.
Praca Tollediego skupia się obecnie na prowadzeniu międzykulturowych warsztatów teatralnych i tworzeniu spektakli site-specific z udziałem artystów z różnych krajów i kultur. Fabio Tolledi prowadził wykłady, konferencje i warsztaty w ponad 30 krajach, zwłaszcza w strefach konfliktów.

Antygobna_belka logotypow_PL