Aktualnie jesteś: Rezydencje

Ciało jako trauma

Prelekcja Bálinta Barabása Szigetiego w ramach programu „Rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców”

czw. 9.12.2021, 17.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki
W języku angielskim

Czas trwania: 45 min

Ciało jako trauma
Fot. Bálint Barabás Szigeti

Moje zamiłowanie do teatru zrodziło się, gdy po raz pierwszy, w zespole teatralnym zainspirowanym tradycją Eugenia Barby i Jerzego Grotowskiego, doświadczyłem faktu, że wyobraźnia może oddziaływać na świat zewnętrzny (nazwijmy go rzeczywistością). Moje oczekiwania wzrosły jeszcze bardziej, gdy zdałem sobie sprawę, że człowiek może być obecny, a jednocześnie nieobecny. Sformowałem na uczelni niewielką grupę, w której badaliśmy te fenomeny jako filozofię (i) jako podstawę bytu. Eksperymenty te sprawiły, że dzięki praktyce zanurzyłem się w świat teatru.
Bálint Barabás Szigeti (Węgry)

„Ciało jako trauma” to praca (licencjacka), w której artysta próbuje stworzyć język, czy też styl mówienia, który można zastosować zarówno w badaniach teoretycznych, jak i w praktyce teatralnej. W ten sposób chce pokazać, że w bardzo ważnym aspekcie dwa powyższe obszary się spotykają. Artysta chce powiązać techniki Grotowskiego z chiazmem Merleau-Ponty’ego, dialogiem między światem i podstawą Heideggera (związek między performansem a aletheią), aurą Benjamina, a także stanem Performera (równocześnie wewnętrznym i zewnętrznym).

Koncepcja i wykonanie: Bálint Barabás Szigeti
Opieka: Jarosław Fret

O godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z rezydentem i opiekunem rezydencji

Rezydencja „Ciało jako trauma i inne odkrycia w meta-przestrzeni zwanej teatrem”, 8.11 – 11.12.2021

W trakcie mojej rezydencji będę badać ciało jako traumę. Co istotne, nie chcę skupiać się na całym spektrum traum, których źródłem jest ciało, ale na ciele jako traumie, czyli strumieniu w przestrzeni bycia, który rodzi dystans, refleksję i w końcu samo bycie. Według mojej hipotezy (która jest więcej niż hipotezą, ponieważ badam ten temat od lat), ten ontologiczny obszar można z dobrym skutkiem badać narzędziami teatru, szczególnie teatru w tradycji Grotowskiego. Taka była moja pierwsza intencja, ale odkąd zanurzyłem się głęboko w mojej pracy, powstało wiele pytań, które oczekują na odpowiedź, a nawet na postawienie, ale brak mi tu miejsca, aby tę myśl rozwinąć. Chodzi o muzykę przestrzeni. I o szczególny rodzaj zrozumienia.

Rezydent: Bálint Barabás Szigeti
Opieka: Jarosław Fret

czw. 9.12.2021, 17.00

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.