Czarne na czerni

Multimedialna instalacja malarska Lecha Twardowskiego z okazji Roku Różewicza

wt.–śr. 7–8.12.2021, 18.00–21.00
Instytut Grotowskiego, Piekarnia

Wstęp wolny wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Czarne na czerni
Fot. Michał Łagoda

Impulsem projektu malarskiego stała się metafizyczna warstwa poezji Tadeusza Różewicza, a mottem przedsięwzięcia jest fragment jego poematu „Spadanie” (1963):

człowiek współczesny
spada we wszystkich kierunkach
równocześnie
w dół w górę na boki

na kształt róży wiatrów

dawniej spadano
i wznoszono się
pionowo
obecnie
spada się
poziomo.

„Czarne na czerni” jest kontynuacją działań artystycznych z okresu dziesięciu lat pracy nad cyklem „Puste pełne”, oscylujących wokół czasu i przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. W procesie od lat szukam zależności tych sił, zderzając je ze sobą. Interesuje mnie to, co znajduje się POMIĘDZY, to, co jest niewerbalne, to, co jest konceptualnym odniesieniem i abstrakcyjnym obrazem. Czas i przestrzeń w tym procesie nie są zbudowane z gotowych definicji – są to twórcze poszukiwania nieodkrytych czy całkowicie nieujawnionych warstw, nowych znaczeń czasu i przestrzeni, ich jedności na wcześniej nieznanych polach.

Energia, czas i przestrzeń w mojej sztuce są całkowicie uwolnione od mozolnych schematów – projekty artystyczne zdają się być własnymi wszechświatami, indywidualnymi czasoprzestrzeniami, często zderzającymi naszą codzienność z ich unikalnością. Sztuka opanowuje przestrzeń, jednak dla widza tworzy przejście energetyczne od stanu bycia do stanu wzmożonej wrażliwości.

Słowa, wersy Tadeusza Różewicza dają nam możliwość dotknięcia niemożliwego. Poeta i malarz, mimo że używają zupełnie innych narzędzi, spotykają się na tym samym metafizycznym poziomie.

Lech Twardowski

 

Autor pracy: Lech Twardowski
Dźwięk: Paweł Janicki
Film: Andrzej Schubert

Fot. Michał Łagoda

Lech Twardowski – urodzony w 1952 roku w Brodnicy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, instalacją i performansem. Artysta odkrywa możliwości nowych mediów bez porzucania obszaru sztuk pięknych, szczególnie malarstwa. Tworzy struktury otwierające się na możliwości mediów, takie jak rozwój w czasie, interaktywność, audiowizualność, w taki sposób, że stają się one częścią dzieła, zachowując przy tym pierwotny malarski charakter. Jeden z nielicznych polskich artystów, którego prace już za życia znajdują się w muzeach na całym świecie, m.in. w zbiorach Musée National d’Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

wt. 7.12.202118.00–21.00

śr. 8.12.202118.00–21.00

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.