Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące /

Inspiracje polską i środkowoeuropejską awangardą teatralną w Teatrze Laboratorium 13 Rzędów

Seminarium prof. Dariusza Kosińskiego dla grupy roboczej OUP

sob. 15.10.2022, 10:00–13:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

W ramach seminarium na wybranym materiale tekstowym, ikonograficznym i filmowym ukazane zostaną związki między ważnymi zjawiskami i propozycjami polskiej awangardy teatralnej a poszukiwaniami Jerzego Grotowskiego i Jerzego Gurawskiego. Skupimy się przy tym na opolskim okresie twórczości Teatru 13 Rzędów oraz na nieuświadamianych i nieprzebadanych do końca relacjach między prowadzonymi w tym czasie poszukiwaniami a dokonaniami awangardy w szczególności: Teatru im. Stefana Żeromskiego, Cricotu oraz Emila Františka Buriana.

Fot. Maciej ZakrzewskiDariusz Kosiński jest badaczem teatralnym i performatykiem, profesorem w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010–2013 dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a następnie, do grudnia 2018 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Najważniejsze publikacje: „Polski teatr przemiany” (Wrocław 2007), „Teatra polskie. Historie”, (Warszawa 2010), „Teatra polskie. Rok katastrofy” (Warszawa 2012). Ostatnio wydał dwie monografie o wczesnych przedstawieniach Teatru 13 Rzędów „Grotowski. Profanacje” (Wrocław 2015) i „Farsy-misteria” (Wrocław 2018), zbiór esejów „Performatyka. W(y)prowadzenia” (Kraków 2016) oraz książkę „Uciec z «Wesela»” (Kraków 2019) poświęconą Stanisławowi Wyspiańskiemu. Od jesieni 2016 stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” jako krytyk teatralny i publicysta. Od 2021 wraz z Katarzyną Woźniak prowadzi wydawnictwo Żywosłowie.