Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr poza teatr

Intermedia i machiny – aparaty muzeum

Seminarium prof. UJ dr. hab. Tomasza Majewskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

20/02/2016 {sobota}
Sala Kinowa

Przedmiotem namysłu podczas seminarium będzie intermedialny charakter przestrzeni i praktyk muzealnych. Obejmie on szerokie spektrum zjawisk – od ekspozycji właściwej dla dawnego muzeum etnograficznego do realizacji afroamerykańskiej artystki Kary Walker w nowojorskim Brooklyn Museum. Podejmiemy także wątek cielesnej obecności i jego afektywnej responsywności odbiorcy muzeum jako ukrytego warunku sine qua non praktyk muzealnych – co spokrewnia i silnie zbliża do siebie teatr i muzeum.

Prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski – kulturoznawca i filmoznawca, profesor w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest autorem książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (Łódź 2011), zredagował antologię Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Warszawa 2009) oraz tomy Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices (Łódź 2010), Święto wiosny. Dwie perspektywy (Łódź 2014), Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy (Łódź 2014).

Lektury obowiązkowe

  • Hans-Thies Lehmann: Teatr postdramatyczny, przełożyły Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 131–169, 209–214.
  • Łukasz Grabuś: Formy śmiercionośne. Kilka strategii dramaturgicznych we współczesnej operze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; rozdział: Śmiercionośność form operowych.
  • Heiner Goebbels: Przeciw Gesamtkunstwerk, wybór i wstęp Lukáš Jiřička, przełożyli Anna R. Burzyńska, Sławomir Wojciechowski, Korporacja Ha!art, Kraków 2015; rozdziały: Kompozycja jako inscenizacja i Estetyka nieobecności.
  • Blok DJ Klata, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2010 nr 97–98, s. 2–25.
  • Blok Noise, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2013 nr 114, s. 30–48.

Lektura uzupełniająca

  • Tony Bennett: The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, Routledge, London – New York 1995, s. 59–88.