Krótka historia teatru w Europie. Tom drugi

Spotkanie z prof. Józefem Kelerą prowadzone przez prof. Janusza Deglera

śr. 11.10.2023, 18.00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Krótka historia teatru w Europie. Tom drugi
Józef Kelera „Krótka historia teatru w Europie”, t. 2

Spotkanie z prof. Józefem Kelerą poświęcone książce „Krótka historia teatru w Europie”, t. 2 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2023), prowadzenie prof. Janusz Degler.

„Krótka historia teatru w Europie” to wyjątkowe, bogato ilustrowane, kompendium wiedzy na temat teatru europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem teatru polskiego. Tom drugi tworzy szesnaście rozdziałów; pierwszy poświęcony jest Wielkiej Reformie Teatru, a ostatni polskiemu teatrowi lat osiemdziesiątych XX wieku. W barwny sposób Józef Kelera opisuje najważniejsze zjawiska, tendencje oraz zespoły teatralne, m.in. niemiecki naturalizm, francuski symbolizm, rosyjską awangardę czy MChAT. Z perspektywy świadka autor omawia twórczość takich reżyserów jak: Peter Brook, Giorgio Strehler, Peter Schumann, Henryk Tomaszewski, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Konrad Swinarski czy Jerzy Jarocki.

Seria Dramat – Teatr pod redakcją Janusza Deglera obejmuje prace poświęcone historii dramatu i teatru polskiego oraz powszechnego, a także szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Uwzględnia również zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej. Seria ma charakter otwarty i mogą się w niej ukazywać rozprawy nie tylko teatrologów, ale również autorów reprezentujących inne dziedziny nauki.

Józef Kelera, fot. Tobiasz Papuczys

Józef Kelera jest krytykiem teatralnym i literackim, historykiem teatru i literatury, tłumaczem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuk Teatralnych Filii we Wrocławiu, członkiem polskiego PEN Clubu. Dwukrotny laureat Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a także miesięcznika „Odra” i miasta Wrocławia. Urodzony we Lwowie (1929), od 1946 mieszka we Wrocławiu. Autor monografii „Wrocław teatralny 1945–1980” (1983), tomów rozpraw, szkiców i recenzji: „Kpiarze i moraliści. Szkice o nowej polskiej dramaturgii” (1966), „Pojedynki o teatr” (1969), „Takie były zabawy, spory w one lata” (1972), „Komu warto kibicować” (1978), „Panorama dramatu” (1989), „Krótka historia teatru w Europie” t. 1 (2018). Tłumaczył sztuki Eugène’a Ionesco i Eugène’a Labiche’a.

Janusz Degler, fot. Tobiasz PapuczysJanusz Degler jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu, historykiem literatury i teatru, edytorem. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Dzieł zebranych” S.I. Witkiewicza, autor wielu prac poświęconych jego twórczości, m.in. tomu szkiców „Witkacego portret wielokrotny” (Warszawa 2009, 2013), wydawca „Tekstów z lat 1965–1969” Jerzego Grotowskiego (Wrocław 1989, 1990, 1999) i promotor jego doktoratu honoris causa (Uniwersytet Wrocławski 1991).

Redaktor serii: Janusz Degler
Opracowanie redakcyjne: Irena Szymaniec
Redaktorka prowadząca: Monika Blige
Korekta: Stanisława Trela
Indeks nazwisk: Zofia Smyk, Patrycja Augustyniak
Wybór ikonografii: Józef Kelera i Monika Blige
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Barbara Kaczmarek

Kelera_spotkanie

Galeria zdjęć