Most pamięci

Spotkanie poświęcone książce Dominiki Laster „Most pamięci. Wcielona pamięć, świadectwo i przekaz w pracy Jerzego Grotowskiego” z udziałem autorki i Dariusza Kosińskiego, prowadzenie Monika Blige i Henryk Mazurkiewicz

pon. 5.02.2023, 17.00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Wydana po angielsku w roku 2015 jako „Grotowski’s Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing and Transmission in the Grotowski Work” książka Dominiki Laster to jedna z najważniejszych publikacji poświęconych twórczości Jerzego Grotowskiego, jakie ukazały się w ostatnich latach. Porzucając dominujący w wielu dotychczasowych opracowaniach porządek ułożonych chronologicznie faz poszukiwań polskiego artysty, proponuje podróż w głąb, poprzez kolejne warstwy badanej całościowo oryginalnej procedury twórczej wypracowanej przez polskiego artystę, by przedstawić oryginalną, dobrze udokumentowaną i klarownie przeprowadzoną analizę jego pracy z pamięcią osobistą i kulturową.
W napisanej specjalnie do polskiego wydania przedmowie Richard Schechner stwierdza: „Książka dowodzi, że jej autorka jest niezwykle wrażliwa na to, co Grotowski budował przez całe życie – mosty horyzontalne pomiędzy jednostkami i kulturami oraz mosty wertykalne, czy też raczej – drabiny, łączące «teraz» i «początek». Na tych mostach i poprzez te mosty Grotowski rozwijał intymną wiedzę o głębokim Ja, które – paradoksalnie – jest Innym, bratem, bliźniakiem, Ja–Ja”.
Polski przekład książki ukazuje się już po zamknięciu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (fakt ten Schechner komentuje w specjalnym dodatku do przedmowy), co sprawia, że syntetyczne i precyzyjne analizy Laster uwzględniające także współczesne perspektywy krytyczne, stają się ważnym głosem w dyskusji o tradycji Grotowskiego.
Książkę Dominiki Laster „Most pamięci. Wcielona pamięć, świadectwo i przekaz w pracy Jerzego Grotowskiego” (przekład Katarzyna Woźniak-Shukur, redakcja naukowa przekładu Dariusz Kosiński) wydało Wydawnictwo Żywosłowie w 2023 roku.

Dominka Laster, ze zbiorów prywatnychDominika Laster jest wykładowczynią teatrologii i performatyki na University of New Mexico, gdzie pracuje jako Associate Professor. Doktorat z performatyki uzyskała w New York University (2010). Jest redaktorką działu książek w „TDR: The Drama Review” i współredaktorką „European Stages”. W latach 2013–2015 była wykładowczynią i kierowniczką studiów teatrologicznych na Yale University. W latach 2011–2013 była stypendystką Mellon Postdoctoral Fellow na interdyscyplinarnych studiach performatywnych na Yale University. Jest też kuratorką Decolonial Gestures: A Symposium on Indigenous Performance (2016) i Performance in the Peripheries i redaktorką antologii Loose Screws: Nine New Plays from Poland (2015). Publikuje m.in. w „Performance Research”, „New Theatre Quarterly” i „TDR”.

Fot. Maciej ZakrzewskiDariusz Kosiński

jest profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od roku 2019 pracuje w  Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej (kierownik Pracowni Kultury Polskiej na Świecie). W latach 2010–2013 dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a następnie, do grudnia 2018 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Najważniejsze publikacje: „Polski teatr przemiany” (Wrocław 2007), „Teatra polskie. Historie”, (Warszawa 2010), „Teatra polskie. Rok katastrofy” (Warszawa 2012). Ostatnio wydał dwie monografie o wczesnych przedstawieniach Teatru 13 Rzędów „Grotowski. Profanacje” (Wrocław 2015) i „Farsy-misteria” (Wrocław 2018), zbiór esejów „Performatyka. W(y)prowadzenia” (Kraków 2016) oraz książkę „Uciec z «Wesela»” (Kraków 2019) poświęconą Stanisławowi Wyspiańskiemu. Od jesieni 2016 stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” jako krytyk teatralny i publicysta. Od 2021 wraz z Katarzyną Woźniak prowadzi wydawnictwo Żywosłowie.

Monika Blige, fot. Natalia Kapsa

Monika Blige jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja teatrologiczna). W latach 2001–2005 współpracowniczka Projektu Terenowego Teatru Węgajty. Od 2005 roku związana z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego (do 2007 Ośrodek Grotowskiego), gdzie przez dziesięć lat pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. programowych; obecnie kieruje działem wydawniczym. Kuratorka II Akademii Teatru Alternatywnego i członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Redaktorka ponad trzydziestu książek wydanych przez Instytut Grotowskiego, współpracowniczka Icarus Publishing Enterprise, członkini rady programowej czasopisma „Teatro e Storia” oraz redaktorka czasopisma internetowego „Performer”.

Henryk Mazurkiewicz, ze zbiorów prywatnychHenryk Mazurkiewicz jest absolwentem Instytutu Filozofii oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej i kulturowej. Krytyk teatralny. Członek redakcji portalu Teatralny.pl. Pisze dla „Teatru”, „nietak!tu”, „Dialogu”, czasopisma internetowego „Performer”, „Rity Baum” oraz „Teatru Lalek”. Pomysłodawca i współtwórca kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru”. Współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Członek Komisji 25. i 27. Edycji Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Współautor e-booka poświęconego teatrowi offowemu „Offologia dla opornych”.

pon. 5.02.2023, 17.00

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl, 71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.

Wydawnictwo Żywosłowie

Most pamięci