Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr poza teatr

Muzeum jako scena zjawiania się „innego”

Wykład prof. UJ dr. hab. Tomasza Majewskiego w ramach OUP

19/02/2016 {piątek} 18:00
Sala Kinowa

Wstęp wolny

Wykład poświęcony będzie muzeum jako heterotopii z XIX wieku; przestrzenią muzealną jako przestrzenią widoczności i „zjawiania się” – historii, Innego, materialnej rzeczy – przestrzenią performansów i wizualizacji „niematerialnych idei” społecznych. Techniki spojrzenia i dawne techniki ekspozycji będą rozpatrywane m.in. w optyce nowej muzeologii i antropologii kolekcji Jamesa Clifforda, który definiuje nowoczesne muzeum jako unormowaną „strefę kontaktu” z tym, co w systemie klasyfikacji społecznej lokuje „poza kategoriami” (charakter nowoczesnej sztuki), wymuszając intensywną pracę klasyfikacyjną (i odsłaniając w ramach jej podejmowania skrywane stosunki władzy).

Scena muzealna – media ekspozycji
Sesja III
19–20/02/2016

Modernistyczne muzeum to instytucja, która łączy w sobie kilka różnych aspektów charakterystyki Foucaultowskiego archiwum, w którym zdeponowane zostaje „prawo tego, co może być powiedziane”, sytem, który „rządzi zjawianiem się wypowiedzi jako zdarzeń jednostkowych” przed nami – widzami, a więc stanowi splot spektaklu, dyskursów legitymizujących i gestów egzekwowania (np. performatywnego ustanawiania tego, co jest sztuką) z charakterystyką spektaklu i jego związkami z tym, co przemijające, efemeryczne.

Prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski – kulturoznawca i filmoznawca, profesor w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest autorem książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (Łódź 2011), zredagował antologię Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Warszawa 2009) oraz tomy Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices (Łódź 2010), Święto wiosny. Dwie perspektywy (Łódź 2014), Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy (Łódź 2014).