Aktualnie jesteś: Warsztaty

Nuclear War

Laboratorium teatralne Sofii Levitskiej w asyście Katyi Egorovej

listopad 2023 – luty 2024
Przestrzenie Instytutu Grotowskiego
W języku angielskim

Nuclear War
Fot. Vigen Ananyan

Projekt oparty na sztuce Simona Stevena „Nuclear War”. Podczas projektu istotne są narzędzia teatru fizycznego oraz badanie tematów pożądania, braku możliwości poczucia intymności i metafory miłości rozumianej jako wojna nuklearna w sercu. Projekt skupia się i bada temat indywidualnego bólu, koncentruje się na doświadczeniu w sytuacji niepokoju i napięcia współczesnej rzeczywistości. Został stworzony przez reżyserkę teatralną Sofię Levitską w asyście Katyi Egorovej, aktorki Teatru ZAR oraz performerki.
Inicjatywa będzie składać się z 3 części: przesłuchania, warsztatu i praktycznego laboratorium oraz pokazu spektaklu. Poniżej znajduje się dokładny harmonogram, formularz zgłoszeniowy, a także wszystkie informacje na temat każdego etapu.

Metoda pracy
Intensywna praca z grupową i indywidualną improwizacją, eksploracją tematów i pomysłów, tworzeniem indywidualnym i grupowym. Każda osoba będzie miała okazję tworzyć i opracowywać występy, duety i solówki wokół własnych refleksji na temat materiałów projektowych. Pracy będzie towarzyszyć grupa performersko-artystyczna oraz reżyserka, Sofia, która będzie kuratorką procesu i wyreżyseruje ostateczną wersję spektaklu. Struktura produkcji będzie się składać zarówno z pomysłów opracowanych przez Sofię, jak i części stworzonych przez wykonawców i wykonawczynie.

Dlaczego warto aplikować?
Projekt składa się ze szkoleń i warsztatów, które umożliwiają rozwój technik artystycznych, lepsze poznanie siebie i doskonalenie swoich umiejętności. To także możliwość twórczego wyrażenia siebie i doświadczenia pracy w procesie tworzenia devised theatreProjekt pozwala spróbować swoich sił nie tylko w roli aktora czy aktorki, ale przede wszystkim jako artysty i artystki – samodzielnej pracy twórczej. Proces ten ma charakter non-profit. W zamyśle projektu jest dalszy rozwój festiwalowy i międzynarodowy. Kluczowe wartości projektu: stworzenie i utrzymywanie bezpiecznego środowiska, sprzyjającego kreatywności, odwadze i wrażliwości, dbanie o samych siebie i siebie nawzajem, uczciwość, eksploracja i samorozwój.
Aby zapewnić wszystkim możliwość wzięcia udziału w tworzeniu spektaklu, oferujemy zakwaterowanie – dla tych, którzy zostaną wybrani do współtworzenia projektu.

Idea projektu
Projekt obejmuje warsztaty i dni laboratoryjne oraz pracę nad spektaklem. W procesie tworzenia spektaklu „Nuclear War” będziemy zgłębiać:

  • pragnienie i niemożność intymności,
  • pragnienie połączenia się z inną osobą i zapomnienia o sobie, pozostawania w samoświadomości i wypełnienia pustki,
  • koncept miasta jako krajobrazu skrajności,
  • narrację połączonych historii w wyobraźni i rzeczywistości, teraźniejszości i przeszłości.

 

Sofia Levitskaia Sofia Levitskaia studiowała teatr fizyczny na Akademii Dell Arte w Toskanii. Studiowała również taniec na Uniwersytecie w Brighton (Wielka Brytania) i ukończyła studia teatralne w Rosyjskiej Akademii Sztuk Teatralnych. W swojej pracy dyplomowej pisała o teorii i praktyce devised theatre. Była jedną z osób, które jako pierwsze zaczęły tworzyć w Rosji projekty związane z tematyką przemocy i opieki nad sobą w świecie teatru. Jej misją było rozpoczęcie dyskusji, uwidocznienie tych aspektów pracy w teatrze społeczności, a także pomoc ludziom w podobnym kryzysie i pokazać  skalę solidarności i rozumienia wobec takich osób. Pokazała w jaki sposób ich doświadczenie przemocy w edukacji i pracy musi być opowiedziane i przepracowane. Sofia wraz z zespołem stworzyli przewodnik terapeutyczny, który ma pomóc przejść przez wszelkie etapy edukacji i pracy w teatrze. Przez ostatnie kilka lat Sofia tworzyła różne projekty edukacyjne i uczyła teatru fizycznego i ruchu. Jest reżyserką dwóch projektów teatru fizycznego, które składały się z laboratorium i spektaklu „Youkali” i „Youkali. Остров тебя”. Sofia jest również producentką – pracowała przy spektaklach, projektach edukacyjnych i wydarzeniach, zarządzała projektami i PR.

Instagram.com/levitskayas

Katya Egorova

Katya Egorova jest aktorką i wokalistką. Urodziła się w 1996 roku w Moskwie (Rosja). W 2018 roku ukończyła Moskiewski Instytut Borisa Shchukina (artystka teatru muzycznego i dramatycznego oraz kina). Grała w spektaklu „Mam’zelle Nitouche” w reżyserii V. Ivanova w Teatrze im. Vakhtangova. W latach 2017–2018 współpracowała z reżyserem Paulem Goodwinem (Wielka Brytania) w projekcie „Twelfth Night, or What You Will” oraz pracowała z Elizabeth Parkinson oraz Scottem Wisem (USA) w projekcie „Crazy for you!”. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie wokalne w chórze – włączając w to utwory prawosławne, katolickie czy pieśni tradycyjne wielu krajów. W 2018 roku w Moskwie występowała na międzynarodowym festiwalu „Your Chance” w spektaklu „? and others”. W roku 2019 wraz z Teatrem ZAR prezentowała spektakl „Anhelli. Skowyt” na Olimpiadzie Teatralnej w Todze (Japonia) i Sankt-Petersburgu (Rosja). W roku 2018 brała udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez Instytut Grotowskiego  – Actor’s Hub: Japanese Traces. W latach 2018–2019 była jedną z uczestniczek projektu Instytutu Grotowskiego w Paryżu – Actor’s Atelier (Ateleier de l’acteur). Od roku 2019 jako aktorka bierze udział w projekcie IPAC we Francji. W tym samym roku dołączyła do obsady aktorskiej Teatru ZAR. Występuje w spektaklach Teatru ZAR „Anhelli. Skowyt”, „Złowione” i „Back to Beckett”.

Termin zgłoszeń – 8.11.2023
Zaproszenia na warsztaty zostaną przesłane 13.11.2023.

Projekt składa się z warsztatów, praktycznego laboratorium, tworzenia spektaklu, a następnie jego prób i prezentacji przed publicznością:
27–28.11.2023 – dwudniowe warsztaty dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie – w wyniku warsztatów wybierzemy 5 osób do dalszej współpracy
29.11–9.12.2023 – dni warsztatowe, podczas których będziemy zgłębiać narzędzia teatru fizycznego; dni praktycznego laboratorium, w trakcie którego będziemy pracować z materiałem
10–16.12.2023 – tworzenie materiałów do spektaklu
17.12.2023 – zamknięta prezentacja pierwszej wersji spektaklu
18.12.2023 podsumowanie

Następnie zrobimy sobie przerwę i spotkamy się ponownie na przełomie stycznia i lutego 2024, aby dopracować szczegóły i zaprezentować spektakl przed publicznością.
25.01–6.02.2024 – inscenizacja spektaklu i prezentacje

Prosimy o aplikacje osoby, które są w stanie w pełni zaangażować się w projekt podczas pracy laboratoryjnej i prób.

Jeśli istnieją jakiekolwiek problemy z harmonogramem, ale nadal chcesz się zgłosić, nadal możesz – koniecznie wspomnij o tym w swoim zgłoszeniu.

Aby złożyć wniosek, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pomyśl na spokojnie, jak opowiedzieć nam szczegółowo o sobie i swoim doświadczeniu.

Prosimy również o dołączenie filmu przedstawiającego Twoją pracę artystyczną – wideo taneczne lub ruchowe oraz wszelkie nagrania z Twoich występów. Jeśli ich nie masz, nakręć wideo, w którym tańczysz lub poruszasz się, oraz film, w którym śpiewasz/pracujesz z tekstem/czytasz monolog lub utwór poetycki.
Prosimy również o nakręcenie jednego wideo: stwórz film, w którym zastanowisz się nad romantyczną miłością w swoim życiu, która zakończyła się, była nieodwzajemniona lub nie znalazła ujścia. Podziel się z nami swoją historią. Co się stało? Co czujesz teraz w związku z tą sytuacją? Wideo nie powinno być dłuższe niż 3 minuty.

Ważne jest to, aby za pośrednictwem przesłanych materiałów udało nam się zobaczyć i zrozumieć Twoje umiejętności wykonawcze oraz poziom ich biegłości. Chcemy uzmysłowić sobie Twoją motywację i to, jaką korzyść możesz przynieść grupie i procesowi.

Interesują nas nie tylko Twoje umiejętności wykonawcze, ale także Twoje doświadczenie życiowe, myśli i uczucia. Sposób, w jaki widzisz teatr i sposób, w jaki widzisz świat. Pamiętaj, aby powiedzieć nam więcej o sobie – poprzez film, w którym przedstawisz swoje rozważania na proponowany temat i opowiesz nam o wszystkim, co musimy wiedzieć o Tobie i Twoim doświadczeniu życiowym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8.11.2023.

Ze wszystkimi osobami, które nadeślą zgłoszenia, skontaktujemy się 13.11.2023.

Jeśli zdecydujesz się wysłać zgłoszenie, prosimy o zarezerwowanie w swoim kalendarzu podanych terminów prób.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej devisedtheatrelab@gmail.com.