Open SunDay!

Otwarte spotkanie-trening prowadzone przez Marca Balbiego Dipalmę w asyście Claudii Pasello, w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

niedz. 6/06/2021, 10:30–12:30, 15:00–18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wymagane zapisy, do 5 czerwca

Open SunDay!
Fot. Magdalena Mądra

Zapraszamy do spędzenia z nami dnia w atmosferze radosnego spotkania z drugim człowiekiem.

„Open SunDay!” jest zaproszeniem do uczestnictwa w spotkaniu i twórczym treningu SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej, który pozwala wyzwolić energię płynącą w ciałach i głosach uczestników działania. Za przewodnika procesu służy rytm, a improwizacja umożliwia uczenie się i tworzenie. Trening, dzień po dniu wzmacnia i rozwija wewnętrzne energie i narzędzia uczestników, pozwalając im bardziej otwarcie wyrazić drzemiącą w nich kreatywność. Trening twórczy szkoły SŁOŃCE bazuje na przekazach Reny Mireckiej z Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego.

„Open SunDay!” jest okazją do spotkania i konfrontacji.

Uczestnicy
aktorzy, tancerze, artyści, oraz wszystkie osoby zainteresowanie kreatywno-energetycznym treningiem performatywnym

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Nauk o Dramacie, Sztuce i Muzyce na Uniwersytecie Bolońskim, a w 2018 roku ukończył kurs ekspertów edukacji społecznej i kulturalnej na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratoriach Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hathajogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

Bio Claudia Pasello -Still image from video Marco BalbiClaudia Pasello uzyskała tytuł licencjata na kierunku ekonomia, rynki i instytucje na Uniwersytecie Bolońskim w 2017 roku i w tym samym roku rozpoczęła naukę w la Scuola di Teatro di Bologna A. Galante Garrone. W 2020 roku, kilka miesięcy po ukończeniu studiów, przeniosła się do Berlina, gdzie rozpoczęła pracę w projekcie Europejski Korpus Solidarności, zorganizowanym przez cyrk społeczny Cabuwazi. W ramach projektu wspierała osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz prowadziła laboratorium teatralne. W październiku 2020 roku Claudia Pasello wzięła udział w laboratorium parateatralnym „Przejście w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej, co zaowocowało nawiązaniem współpracy twórczej z Marciem Balbim Dipalmą i szkołą SŁOŃCE.

10:30‒12:30
W szkole SŁOŃCE poranek to czas na przebudzenie energii ciała, osiągniecie twórczego spokoju i wewnętrznej równowagi podczas treningu hathajogi: w parach, przy ścianie, w wersji dynamicznej (ćwiczenia fizyczne) i recytując mantry.

15:00‒18:00
Popołudnie to czas poszukiwań w obszarze procesu organicznego (którego elementami są rytm i postawy ciała), na które złożą się rozgrzewka, ćwiczenia plastyczne, praca nad rezonatorami głosu i pieśniami tradycyjnymi. Uczestnicy wezmą także udział w Ćwiczeniach organicznych, nowym treningu stworzonym przez SŁOŃCE.

Zarówno poranna, jak i wieczorna sesja zakończy się wspólną improwizacją.

Języki: angielski, włoski, polski na poziomie podstawowym, niemiecki na poziomie podstawowym

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, wyślij zgłoszenie do 5 czerwca na adres: m.balbi@grotowski-instiute.pl. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego liczba miejsc jest ograniczona.

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

 

Galeria zdjęć