Aktualnie jesteś: Projekty

Ostatnie pisanie afiszy

Spotkanie performatywne z Barbarą Kaczmarek

wt. 25.06.2024, 18.00
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego
Czas trwania: 90 minut

Wstęp wolny

Ostatnie pisanie afiszy
scenariusz wystawy

Po ćwierci wieku przed monitorem Barbara Kaczmarek wraca do początków swojej pracy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Całkowicie analogowo, ołówkiem, kredką i pisakiem, na papierze, zamierza publicznie pisać afisze – osobiste, chociaż związane z Instytutem. Jednak przeciwnie do zwykłych afiszy, informujących o przyszłości, która ma stać się teraźniejszością, te będą przywoływać do teraźniejszości przeszłość. Ale czy zdarzenia, które nas kształtują, to naprawdę przeszłość? 

Pracując w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego (wcześniej Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych) od początku jego istnienia, autorka miała możliwość zetknięcia się z wieloma wybitnymi twórcami i wyjątkowymi wydarzeniami artystycznymi.

„Wszystkie informacje przechodziły przez moje ręce – od najmniejszych do największych, od najważniejszych do marginalnych. Wszystkie nazwiska, nazwy, godziny, miejsca. Ileż tego było przez lata… Ludzie, spektakle, wykłady, wystawy, koncerty pozostawiają w głowie ślady, tworząc kapryśne i nieregularne wzory na tkaninie pamięci. Oczywiście, indywidualne wspomnienia niekoniecznie pokrywają się z najważniejszymi wydarzeniami w historii Instytutu, a na dodatek pamięć potrafi w sposób zaskakujący mieszać realne wydarzenia z fikcją.
Wtedy to, co się przypomina, świadczy bardziej o wspominającym niż o wspomnianym”. 

Barbara Kaczmarek

Przygotowując się do „Ostatniego pisania afiszy”, autorka przygląda się meandrom własnej pamięci. Pisane w trakcie spotkania afisze stanowić będą ilustrację owego przeszukiwania pamięci. Być może autorski wybór zostanie uzupełniony afiszami zainspirowanymi wspomnieniami gości. Scenariusz działania wykazuje wszelkie podobieństwo do zabytkowych dywanów berberyjskich.

„Ostatnie pisanie afiszy” będzie również symbolicznym zakończeniem etatowej pracy Barbary Kaczmarek w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. 

fot. archiwum prywatneBarbara Kaczmarek jest projektantką książek i grafiki informacyjnej, linorytniczką, twórczynią książek autorskich. Studiowała projektowanie graficzne i grafikę artystyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i PWSSP we Wrocławiu, uzyskując w 1986 roku dyplom z projektowania graficznego u Eugeniusza Smolińskiego i grafiki warsztatowej u Eugeniusza Geta–Stankiewicza. Od 1990 roku pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego (do 2006 Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych), tworząc jego identyfikację wizualną (łącznie z charakterystycznym fontem), projektując druki informacyjne oraz książki (m.in. Dariusza Kosińskiego „Grotowski. Przewodnik”, Ludwika Flaszena „Grotowski & Company. Źródła i wariacje”, reprint „Karoteki” Tadeusza Różewicza, publikacje wydawnictwa Icarus). Przez blisko 10 lat projektowała książki i okładki dla Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 roku tworzy okładki Serii Humanistycznej Fundacji Nauki Polskiej. Współpracowała z różnymi instytucjami, m.in. z Muzeum Narodowym we Wrocławiu (katalogi zbiorów, przewodnik), Muzeum Etnograficznym, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich (katalogi), Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. 

Swoje obrazy, grafiki, fotografie, książki artystyczne prezentowała na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Jej książki artystyczne znajdują się w kolekcji „Polska książka artystyczna na przełomie XX i XXI wieku” Muzeum Książki w Łodzi oraz w zbiorach prywatnych w Niemczech, Francji, Izraelu, USA (w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda wraz z kolekcją polskich książek artystycznych). 

Wstęp wolny

Jeśli są Państwo osobami ze szczególnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.