Otwarcie Czytelni im. Ludwika Flaszena

12/10/2018 {piątek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

Od 12 października 2018 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego działać będzie Czytelnia im. Ludwika Flaszena, zlokalizowana w miejscu dawnej Sali Kinowej w Przejściu Żelaźniczym. W nowej czytelni, wyposażonej w stanowiska multimedialne, użytkownicy będą mogli korzystać w wolnym dostępie z księgozbioru prywatnego Ludwika Flaszena i księgozbioru podręcznego Instytutu (od 2009 roku mieszczącego się w dawnej Czytelni Teatralnej) oraz przeglądać zasoby Archiwum. Organizowane będą tu także wydarzenia: wykłady gościnne, warsztaty, spotkania poświęcone książkom, pokazy filmów, seminaria i konferencje naukowe.

Księgozbiór prywatny Ludwika Flaszena to unikalny przykład nierozproszonego księgozbioru osobistego wybitnego przedstawiciela kultury polskiej i światowej. Gromadzony latami, przechowywany był dotychczas w mieszkaniu prywatnym jego twórcy. W 2015 roku Ludwik Flaszen – od 1984 roku mieszkający na stałe w Paryżu – podjął decyzję o przekazaniu swojego zbioru Instytutowi do celów edukacyjnych i badawczych.

Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny współtwórcy Teatru Laboratorium, daje również obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań. Księgozbiór liczy siedem tysięcy woluminów, w tym publikacje z dedykacjami poetów dla Ludwika Flaszena: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Mieczysława Jastruna, Juliana Przybosia, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Nowaka, Jerzego Harasymowicza i Urszuli Kozioł, a także pierwodruk Akropolis Stanisława Wyspiańskiego (1904), pierwodruk Ferdydurke Witolda Gombrowicza (1938) oraz Pożegnanie jesieni (1927) i Narkotyki (1932) Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do unikatów należą książki dziewiętnastowieczne – najstarsza z nich to wydanie dzieł Maurycego Mochnackiego Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 z 1850 roku. Księgozbiór zawiera publikacje nie tylko w języku polskim, ale i rosyjskim, francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim, węgierskim, hebrajskim, słoweńskim, uzbeckim czy łacińskim.

Fot. Karol JarekLudwik Flaszen był uczestnikiem i świadkiem wielkiej epoki teatru. Współzałożyciel i współanimator Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego przez cały okres jego istnienia (1959–1984). W latach osiemdziesiątych – dyrektor. Krytyk, pisarz, wieloletni partner twórczego dialogu z Grotowskim, sam został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne, warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka Głowa i mur (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor Cyrografu – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców Teatr skazany na magię (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. Autor książki Grotowski & Company (wyd. angielskie 2010, wyd. włoskie 2013, wyd. polskie 2014, wyd. brazylijskie 2015, wyd. francuskie 2015, wyd. argentyńskie 2016). Za swoją działalność artystyczną i naukową otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Turyńskiego. Od 1984 roku, po rozwiązaniu Teatru Laboratorium, mieszkał w Paryżu.

Zbiory Czytelni obejmują:

  • książki o Jerzym Grotowskim i Teatrze Laboratorium
  • książki o teatrze polskim i światowym (w różnych językach)
  • księgozbiór Ludwika Flaszena
  • najważniejsze pozycje z zakresu teatrologii i antropologii widowisk
  • czasopisma teatralne
  • materiały audiowizualne

Zbiory dostępne są dla badaczy, studentów, bibliofilów, a także dla wszystkich miłośników teatru i szeroko rozumianej kultury społecznej.

Czytelnia czynna:

Poniedziałek: 10:00–14:00

Wtorek, środa, czwartek: 13:00–18:00

Piątek: nieczynne