Patrząc na Grotowskiego ‒ odzyskane archiwum. O podróży Teatru Laboratorium do Iranu

Wykład performatywny Mohammada Rezy Aliakbariego

śr. 5.10.2022, 18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

W językach perskim, angielskim i polskim

Podróż Teatru Laboratorium do Iranu w 1970 roku umożliwiła irańskiemu środowisku teatralnemu poznanie Jerzego Grotowskiego i polskiego teatru. Było to także spotkanie z teatrem, który znacznie odbiegał od irańskich wyobrażeń na temat tego gatunku. Stało się to dzięki Festiwalowi Sztuki w Szirazie, którego organizatorzy przerzucili most między Wschodem a Zachodem, umożliwiając tym samym zaistnienie artystycznej wymiany.

W głównej sekcji festiwalu, którego czwarta edycja nosiła tytuł „Teatr i rytuał”, znalazły się spektakle „Vis i Rāmin” w reżyserii Arby’ego Ovanesiana z Iranu, „Fire” Bread and Puppet Petera Schumanna, „Pokojówki” Jeana Geneta w reżyserii Victora Garcíi oraz „Książę Niezłomny” Teatru Laboratorium.

W ramach festiwalu zorganizowano sympozjum na temat teatru i rytuału. W relacjach z sympozjum, opublikowanych w perskich czasopismach, znalazły się dyskusje z udziałem krytyków i artystów, m.in. Grotowskiego, Brooka, Esperta, Ovanesiana i Raymonde Temkine. Jedną z sesji poświęcono etnografii i rytuałowi. Na szczególną uwagę zasługują momenty, w których Grotowski opisuje relacje między teatrem a rytuałem oraz dzieli się swoimi przemyśleniami na temat filmu Jeana Roucha podczas pokazu filmów francuskiego dokumentalisty. Irańska telewizja narodowa, będąca współorganizatorem i sponsorem festiwalu, dokonała w jego trakcie wielu nagrań, rejestrując m.in. materiały związane z Grotowskim. Tak powstało archiwum, które przez wiele lat pozostawało w ukryciu. Nowo odnalezione dokumenty stwarzają możliwość zbudowania innej narracji o podróży Grotowskiego do Iranu. Mój wykład ma na celu omówienie tych możliwości. Snucie nowej narracji może wymagać zainicjowania kolejnego dialogu między Wschodem a Zachodem, ale zanim to nastąpi, konieczne jest zbadanie ujawnionego po pięćdziesięciu dwóch latach archiwum.

Mohammad Reza Aliakbari (Iran) pracuje jako aktor teatralny od 2004 roku. Już jako student aktorstwa i reżyserii podjął współpracę z grupami teatralnymi w Iranie. Zainteresowanie teatrem laboratoryjnym i treningiem aktorskim skłoniło go do udziału w warsztatach poza Iranem, głównie w Instytucie Grotowskiego, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w jego praktyce, a także w jego obecnych badaniach doktoranckich dotyczących treningu aktora, prowadzonych z perspektywy teorii kognitywnych.

śr. 5.10.2022, 18:00

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl, tel. 71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.