Aktualnie jesteś: Warsztaty

Pieśni vodou

Warsztaty prowadzone przez Marie-Suze Jean-Baptiste (Mambo Nini)

wt.–czw. 4–6.04.2023, 17.00–20.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

W językach angielskim i francuskim
Zapisy do 30 marca 2023

Pieśni vodou
Fot. Magdalena Mądra

„Pieśni vodou” to unikalne spotkanie z tradycją praktyk głosowych, które mają swoje źródło w rytuałach haitańskiej społeczności vodou. Praca pod kierunkiem Marie-Suze Jean-Baptiste (Mambo Nini) będzie oparta na wspólnym doświadczeniu transmisji pieśni, eksplorowaniu przestrzeni dźwięku i technik pracy organicznie związanych ze społecznością w Jacmelu.

Haiti, jako krąg poszukiwań międzykulturowych, to też oczywista kontynuacja ścieżki, która inspirowała działania Jerzego Grotowskiego. Proces ten zapoczątkowały wyprawy w okresie Teatru Źródeł.

Z ceremonii vodou Grotowski zaczerpnął pieśni i krok tańca janwalu, które wprowadził w performatywną strukturę Akcji.

Vodou, w kontekście poszukiwań teatralno-kulturowych, jest uznawane za najważniejszą religię dramatyczną. Podstawowym narzędziem kultu są w niej obrzędy o strukturze ceremonii taneczno-muzycznych, w trakcie których lwa „dosiada”, czyli wstępuje w wybranego wyznawcę, kontaktując się w ten sposób ze wspólnotą wiernych. Marie-Suze Jean-Baptiste (Mambo Nini) praktykuje vodou jako kapłanka i przewodniczka ceremonii.

Pieśni, którymi się posługuje są częścią struktury obrzędowej. Podczas warsztatów, ukazane w innym kontekście, staną się przekaźnikiem tradycji i nowym językiem wspólnoty powołanej przez uczestników spotkania.

Obowiązuje biały ubiór oraz białe nakrycie głowy.

Marie-Suze Jean-Baptiste (Mambo Nini)

Marie-Suze Jean-Baptiste (Mambo Nini) jest performerką, kapłanką haitańskiej społeczności vodou, artystką, która eksploruje przestrzenie dźwięku w kontekście rytuału.

Na co dzień przewodniczy społeczności Madame Nerval w Jacmelu. To założony w 1917 roku, jeden  z najstarszych lakou na Haiti (lakou oznacza wieś, zespół zabudowań typowych dla kultury vodou).

Mambo Nini występowała  jako haitańska artystka vodou na kilku europejskich scenach, w tym w Cité de la Musique w Paryżu. Swoim doświadczeniem praktyk głosowych dzieliła się m.in. z uczestnikami warsztatów w Instytucie Grotowskiego, Brzezince w 2019 i 2021 roku. W kwietniu 2023 r. powraca, by wspólnie praktykować pieśni, które dla niej są częścią rytuału.

Koszt: 500 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać do 30 marca 2023 na adres m.madra@grotowski-institute.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od uzyskania potwierdzenia uczestnictwa drogą e-mailową.

Galeria zdjęć