Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr poza teatr

Polityczność w teatrze. Ewolucje

Wykład dr Joanny Krakowskiej w ramach OUP

17/06/2016 {piątek} 18:00
Sala Kinowa

Wstęp wolny

Z historii teatru polskiego po wojnie można wyprowadzić kilka strategii politycznych, znamionujących tyleż zaangażowanie, co jego brak, które także w teatrze najnowszym aktualizowały się lub dewaluowały. Na ile modele społeczne, w jakich funkcjonuje teatr i sposób zdefiniowania władzy, wpływają na kształt teatru problematyzującego własne zaangażowanie?

Teatr ze skutkiem, czyli o polityczności
Sesja VII OUP
17–18/06/2016

Zaangażowanie ponad teatr bywa doświadczeniem zarówno artystów, jak i badaczy i krytyków. Nie ma teatru niepolitycznego, są tylko różne definicje polityczności i różne formy politycznego uprawiania/opowiadania teatru. W praktyce, paradoksalnie, największe konsekwencje polityczne pociąga za sobą brak zaangażowania – ostentacyjna apolityczność reprodukuje iluzje, kompromitując wszelkie działanie. Można zatem powiedzieć odwrotnie – nie ma teatru politycznego per se, jest natomiast teatr ze skutkiem politycznym. Zawsze jakimś. Sesja poświęcona będzie więc przesłankom zaangażowania i jego skutkom w teatrze ponad teatrem.

Dr Joanna Krakowska – pracuje w Instytucie Sztuki PAN, jest wicenaczelną miesięcznika „Dialog”. Współautorka (z Krystyną Duniec) książek Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne (Warszawa 2009) oraz Soc, sex i historia (Warszawa 2014); współredaktorka amerykańskiej antologii polskiego dramatu (A)pollonia. Twenty-First Century Polish Drama and Texts for the Stage (Warszawa 2014). Wydała też monografię Mikołajska. Teatr i PRL (Warszawa 2011), która była nominowana do nagród literackich Nike, Gryfia oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. W Instytucie Teatralnym w Warszawie prowadziła projekt „Teatr publiczny. Przedstawienia” i kieruje grantem „HyPaTia. Historia Polskiego Teatru. Feministyczny projekt badawczy”.