Aktualnie jesteś: Warsztaty

Prawa Głosu

Warsztaty prowadzone przez Ditte Berkeley

pt.–niedz. 8–10.12.2023
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
W językach angielskim, polskim i hiszpańskim

Zapisy do 7 grudnia

Współczesność to czas, w którym ważne jest, aby nasz głos został usłyszany. Powinien brzmieć bogato, aby wyrazić najgłębsze potrzeby i być zrozumiany przez innych zgodnie z naszymi intencjami. Jednak często, kiedy próbujemy wyrazić siebie, nasz własny głos wydaje się nam obcy, a jego ekspresja odbiega od naszych oczekiwań. Czasem wydaje się zablokowany, wymuszony lub po prostu niezręczny. Nauka wyrażania siebie „adekwatnie” do codziennych potrzeb „bezdusznej rozmowy” może sprawić, że tracimy kontakt z istotnym narzędziem, jakim jest nasz głos. Nasz głos ma potencjał do wyrażania naszych pierwotnych potrzeb, szczególnie w czasach, gdy głosy często pozostają niesłyszalne.
Jest to jakby uśpione narzędzie ekspresji, które mamy, ale często zaniedbujemy. Można je obudzić poprzez regularne sesje pracy z głosem, które pomogą rozluźnić napięcia i stres, które utrudniają wyrażanie siebie za jego pośrednictwem. Podobnie jak w przypadku ćwiczeń fizycznych, im więcej pracujemy z głosem, tym bardziej staje się elastyczny, silny i artykułowany.

Warsztaty „Prawa Głosu” są częścią „Vocal Rescue Project” – nowego projektu Ditte Berkeley.

Ditte Berkeley
Ditte Berkeley, urodziła się w Danii, wychowała w Hiszpanii. Studiowała aktorstwo w londyńskim Rose Bruford College of Speech and Drama (2001). Jest aktorką, współtwórczynią Teatru ZAR. Brała również udział w licznych wyprawach zespołu od momentu jego założenia. Występowała w przedstawieniach Teatru ZAR: w tryptyku „Ewangelie dzieciństwa”, „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie”, „Anhelli. Wołanie” oraz w spektaklu „Armine, Sister”. Od 2006 roku zajmuje się badaniami w zakresie głosu. Była inicjatorką i dyrektorką artystyczną cyklicznego festiwalu VoicEncounters/Odzyskiwanie głosu we Wrocławiu. W Roku Grotowskiego 2009, we współpracy z Centre for Performance Research z Walii, zorganizowała w Instytucie Grotowskiego wrocławską edycję międzynarodowego festiwalu Giving Voice. Współpracowała ze Studiem Matejka w okresie badawczym 2010–2013 w zakresie treningu wokalnego i pracy muzycznej. Prowadzi różnorodne warsztaty z Teatrem ZAR. Jest również liderką niezależnych warsztatów prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

pt. 8 grudnia 2023 
17.00–20.00

sob. 9 grudnia 2023
10.00–14.00

niedz. 10 grudnia 2023
10.00–14.00

Cena za warsztaty: 700 PLN/150 EUR

Zapisy do 7 grudnia 2023, pod adresem e-mail: dittevoicetale@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 PLN/50 EUR po zatwierdzeniu ich zgłoszenia przez prowadzącego warsztaty.

W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie, organizator anuluje uczestnictwo.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu z przyczyn niezależnych od organizatora nie później niż na siedem dni roboczych przed wydarzeniem.

W przypadku rezygnacji otrzymasz zwrot opłaty za warsztaty pomniejszonej o zaliczkę w wysokości 200 zł/50 EUR. Po 30 listopada zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

Jeśli organizator odwoła wydarzenie, wnioskodawcy otrzymają pełny zwrot kosztów. Jednakże wszelkie inne wydatki i koszty (w tym koszty podróży, przewalutowania itp.) poniesione w związku z odwołaniem wydarzenia nie zostaną zwrócone.