Aktualnie jesteś: SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej

Róża w strumieniu

Pokaz pracy oraz refleksja na temat badań performansu rytualnego
Prowadzący: Marco Balbi Dipalma wraz z Claudią Pasello w ramach działalności SŁOŃCA Szkoły Reny Mireckiej

15/06/2021, 18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Czas trwania: 30-minutowy pokaz pracy połączony z refleksją widzów
Wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Język: angielski z możliwością tłumaczenia na język polski podczas części przeznaczonej na refleksję

Róża w strumieniu
Fot. Z materiałów SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

Marco Balbi Dipalma opisuje swoje badania w kategoriach performansu rytualnego, odwołując się do terminu Richarda Schechnera. Balbi Dipalma podkreśla, że wieloletnie doświadczenie pracy z Reną Mirecką i własne studia „obudziły w nim” możliwość połączenia kreatywności i tradycji.

Praca prowadzona przez Marca Balbiego Dipalmę we współpracy z Claudią Pasello w Brzezince rozwijała się wokół tematu „wody i łodzi”, łącząc m.in. elementy treningu SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej z rytualnymi postawami ciała (termin Felicitas D. Goodman). Balbi Dipalma i Pasello prowadzili badania rytuału w kontekście „pytań serca” poszczególnych uczestników i całej grupy, skupiając się na „rozwoju koadaptacji [koncepcja Victora Turnera] między performansem a rytuałem, prowadzącej ku nowym funkcjom i formom komunikacji, które mogą posłużyć zespoleniu performerów, obserwatorów i uczestników”.

Prezentując „Różę w strumieniu” Marco Balbi Dipalma i Claudia Pasello, „usiłują aktywować wzajemne energie niewinności i Miłości-dobra pomiędzy Ja, Ty a Onym” (rozróżnienie Martina Bubera), aby „wkroczyć w czas wspólnego ducha”.

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Nauk o Dramacie, Sztuce i Muzyce na Uniwersytecie Bolońskim, a w 2018 roku ukończył kurs ekspertów edukacji społecznej i kulturalnej na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratoriach Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hathajogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

Bio Claudia Pasello -Still image from video Marco BalbiClaudia Pasello uzyskała tytuł licencjata na kierunku ekonomia, rynki i instytucje na Uniwersytecie Bolońskim w 2017 roku i w tym samym roku rozpoczęła naukę w la Scuola di Teatro di Bologna A. Galante Garrone. W 2020 roku, kilka miesięcy po ukończeniu studiów, przeniosła się do Berlina, gdzie rozpoczęła pracę w projekcie Europejski Korpus Solidarności, zorganizowanym przez cyrk społeczny Cabuwazi. W ramach projektu wspierała osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz prowadziła laboratorium teatralne. W październiku 2020 roku Claudia Pasello wzięła udział w laboratorium parateatralnym „Przejście w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej, co zaowocowało nawiązaniem współpracy twórczej z Marciem Balbim Dipalmą i szkołą SŁOŃCE.

Wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.