Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena – nabór wolontariuszy

Nabór wolontariuszy do projektu scalenia spuścizny Ludwika Flaszena

czerwiec–listopad 2021

Zgłoszenia do 25 czerwca

W związku z rozpoczęciem pracy nad projektem scalenia spuścizny Ludwika Flaszena, ogłaszamy nabór wolontariuszy chętnych do wzięcia udziału w programie.

Ludwik Flaszen był współzałożycielem i kierownikiem literackim Teatru Laboratorium. Od 1984 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Obecnie w jego paryskim mieszkaniu znajdują się materiały związane z szeroką działalnością kulturalną: rękopisy, prywatne notatki, książki, czasopisma, muzealia, które dzięki wstępnemu rozpoznaniu i uporządkowaniu mogłyby uzupełnić rozproszony zbiór archiwaliów, którego znaczna już część jest przechowywana i udostępniana w Archiwum oraz Czytelni jego imienia Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Ta dokumentacja pozwoli na ponowne rozpoznanie postaci Flaszena, ale też czasów w jakich żył i tworzył, a także ludzi, którymi się otaczał.

Kogo szukamy?

Niezbędnym dla realizacji projektu jest zaangażowanie wolontariuszy. W związku z tym zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane teatrem, sztukami performatywnymi, literaturą, krytyką teatralną, studentów kierunków humanistycznych, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę na temat działalności Ludwika Flaszena. Będzie to wyjątkowa szansa, by obcować z unikalnymi tekstami kultury, a przede wszystkim zdobyć wiedzę na temat ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Kiedy?

Projekt będzie realizowany od czerwca do listopada 2021.

Co oferujemy?

Przed rozpoczęciem działań wszyscy wolontariusze odbędą szkolenia pod okiem pracowników działu Archiwum i informacji naukowej – Karoliny Sołtys i Zbigniewa Jędrychowskiego. Osoby, które wezmą udział w projekcie, będą miały okazję wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce (niektóre z zadań wiążą się z wyjazdem do Paryża, który jest w pełni finansowany w ramach programu), zdobędą doświadczenie z zakresu pracy na konkretnym zbiorze archiwaliów. Zapoznają się z charakterem pracy w instytucji kultury oraz otrzymają solidny warsztat archiwisty, co podniesie ich kwalifikacje, dając doświadczenie zawodowe dotyczące zarządzania dokumentacją. Zdobycie wiedzy na temat opracowywania archiwaliów, na przykładzie spuścizny Ludwika Flaszena, niewątpliwie będzie stanowić inspirację do dalszych poszukiwań i badań w obrębie pracy zawodowej oraz naukowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką wolontariatu – Dominiką Nestorowską (d.nestorowska@grotowski-institute.pl, tel. 661 407 002) do 25 czerwca 2021.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” Instytutu POLONIKA.

2-POLONIKA-PL-pionowe