Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr poza teatr

Zaangażowania ponad teatr

Seminarium dr Joanny Krakowskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

18/06/2016 {sobota}
Sala Kinowa

Teatry wygody. Teatry kontestacji. Teatry krytyczne. Teatry zmiany społecznej. Teatry think tanki. Przyjrzymy się kilku rodzajom zaangażowania teatru na poziomie ideowym, artystycznym i społecznym oraz skutkom politycznym takich a nie innych wyborów strategicznych. Jak potencjał polityczny teatru wyczerpuje się w krytycznych narracjach i historycznych syntezach, którymi rządzą utarte hierarchie i konserwatywny ład?

Teatr ze skutkiem, czyli o polityczności
Sesja VII
17–18/06/2016

Zaangażowanie ponad teatr bywa doświadczeniem zarówno artystów, jak i badaczy i krytyków. Nie ma teatru niepolitycznego, są tylko różne definicje polityczności i różne formy politycznego uprawiania/opowiadania teatru. W praktyce, paradoksalnie, największe konsekwencje polityczne pociąga za sobą brak zaangażowania – ostentacyjna apolityczność reprodukuje iluzje, kompromitując wszelkie działanie. Można zatem powiedzieć odwrotnie – nie ma teatru politycznego per se, jest natomiast teatr ze skutkiem politycznym. Zawsze jakimś. Sesja poświęcona będzie więc przesłankom zaangażowania i jego skutkom w teatrze ponad teatrem.

Dr Joanna Krakowska – pracuje w Instytucie Sztuki PAN, jest wicenaczelną miesięcznika „Dialog”. Współautorka (z Krystyną Duniec) książek Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne (Warszawa 2009) oraz Soc, sex i historia (Warszawa 2014); współredaktorka amerykańskiej antologii polskiego dramatu (A)pollonia. Twenty-First Century Polish Drama and Texts for the Stage (Warszawa 2014). Wydała też monografię Mikołajska. Teatr i PRL (Warszawa 2011), która była nominowana do nagród literackich Nike, Gryfia oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. W Instytucie Teatralnym w Warszawie prowadziła projekt „Teatr publiczny. Przedstawienia” i kieruje grantem „HyPaTia. Historia Polskiego Teatru. Feministyczny projekt badawczy”.

Lektury obowiązkowe

  • Konstanty Puzyna: Gorejąc nie wiesz, [w:] tegoż: Półmrok, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.
  • Marta Fik: „Wyzwolenie” Dejmka, czyli o „życzeniowym” czytaniu teatru, [w:] tejże: Zamiast teatru, Wydawnictwo Verba, Warszawa 1993.
  • Clive Barker: Joan Littlewood, „Dialog” 2002 nr 8–9.
  • Frances Babbage: Augusto Boal i Teatr Uciśnionych, „Dialog” 2012 nr 12.
  • Sue-Ellen Case: Split Britches: feministki i lesbijki w teatrze, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2012 nr 108.