„Didaskalia. Gazeta Teatralna”

„Didaskalia” powstały w grudniu 1993 roku w środowisku uniwersyteckim. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. „Didaskalia” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW.
Didaskalia - logo(1)

Pismo recenzuje ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzi również to, co ważnego dzieje się w ośrodkach teatralnych za granicą. Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są też książki teatralne.

„Didaskalia” nie poprzestają na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. W piśmie publikowane są obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru (w tym przekłady tekstów nieznanych wcześniej w Polsce). Zależy nam także na rozszerzaniu pola interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym, dlatego ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym kontekstom teoretycznym, antropologicznym, filozoficznym.

Pismo stworzyło szerokie środowisko autorów i współpracowników. Na łamach „Didaskaliów” publikują zarówno wybitni przedstawiciele światowej teatrologii i humanistyki, jak i młodzi autorzy, często debiutanci. Do wypowiedzi zapraszamy również twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem.

„Didaskalia” są adresowane zarówno do szerokiego grona widzów teatralnych, jak i osób zainteresowanych współczesną kulturą i humanistyką.

Od 155 numeru „Didaskalia” ukazują się online.

www.didaskalia.pl

Archiwalne numery w druku dostępne są w księgarni internetowej: ksiegarnia.grotowski-institute.pl

 

 

Kontakt

redakcja@didaskalia.pl
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16
tel. (48 12) 663 13 50

Redakcja
dr Marta Bryś, dr Anna R. Burzyńska, dr hab. Marcin Kościelniak, dr Monika Kwaśniewska, Joanna Targoń

ISSN: 2720-0043

Wydawca
Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Współwydawca
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


didaskalia_finansowanie_2022_PL

Galeria