Icarus Publishing Enterprise

Jako że 50% przekładów na świecie to książki tłumaczone z języka angielskiego, a tylko 6% na język angielski, Odin Teatret (Dania), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (Polska) oraz Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) we współpracy z Routledge, stworzyły wydawnictwo Icarus Publishing Enterprise, którego celem jest prezentacja w języku angielskim tekstów artystów i badaczy teatru, traktujących o praktyce i wizji teatru jako laboratorium.

Icarus – taką nazwę nosił szkuner, który w 1697 roku wypłynął z portu Civitavecchia z ładunkiem przeznaczonym dla weneckiego kupca z międzynarodowego portu handlowego w Smyrnie. Paradoksalnie, mitologiczna nazwa szkunera icarus_logo_wlascMmiała przynieść mu szczęście, ustrzec od morskich katastrof. Niewielki okręt przewoził też w swojej ładowni nieużywaną wcześniej luksusową kurtynę, kilka malowanych ręcznie dekoracji i oraz scenariusze i partytury z teatru wzniesionego w Rzymie przez szwedzką królową Krystynę, a zburzonego na polecenie papieża Klemensa X.

Tak jak ów szkuner, Icarus Publishing Enterprise chce wynieść na międzynarodowe wody dzieła artystów i badaczy teatru, które, mimo swojej niewątpliwej wartości, mogłyby nie trafić do szerszego kręgu odbiorców z względu na języki, w których zostały napisane.

Wiemy z doświadczenia, że teatrologia jest skuteczna tylko wówczas, gdy uda jej się przebić przez akademickie banały i zainspirować tych, którzy chcą robić teatr. Wielu myśli, że teatr nie ma przyszłości. Być może mają rację. Ale jedno jest pewne: w przyszłości na pewno będzie istnieć coś, czego w tej chwili nie potrafimy sobie wyobrazić, a co przyszłe pokolenia będą nazywać teatrem.

www.icaruspublishing.com

 

Publikacje

Mirella Schino
An Indra’s Web: The Age of Appia, Craig, Stanislavski, Meyerhold, Copeau, Artaud
Translated by Vicki Ann Cremona and Marco Galea

Sergei Tcherkasski
Stanislavsky and Yoga
Translated by Vreneli Faber

Eugenio Barba
The Moon Rises from the Ganges: My Journey through Asian Acting Techniques
Edited, introduced, and with an appendix by Lluís Masgrau
Translated from Italian by Judy Barba

Marco De Marinis
Etienne Decroux and His Theatre Laboratory

Zbigniew Osiński
Jerzy Grotowski’s Journeys to the East
Translated by Andrzej Wojtasik and Kris Salata, edited by Kris Salata

Franco Ruffini
Theatre and Boxing: The Actor Who Flies
Translated by Paul Warrington

Ingemar Lindh
Stepping Stones
Translated by Benno Plassmann and Marlene Schranz with the assistance of Magdalena Pietruska, edited by Frank Camilleri

Nicola Savarese
Eurasian Theatre: Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present
Translated by Richard Fowler, edited by Vicki Ann Cremona

Ludwik Flaszen
Grotowski & Company
Translated by Andrzej Wojtasik, edited by Paul Allain with the assistance of Monika Blige

Mirella Schino
Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe
Translated by Paul Warrington

 

Kontakt

Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.pl

Galeria