Polish Theatre Perspectives

Instytut Grotowskiego i TAPAC Theatre and Performance Across Cultures (Londyn, Wielka Brytania) są współwydawcami anglojęzycznej serii Polish Theatre Perspectives (PTP), dostępnej w druku oraz na platformie internetowej.

Celem PTP jest upowszechnianie źródeł o zróżnicowaniu polskich kultur teatralnych i włączanie ich w dialog z pozostałymi kontekstami i tradycjami perfTAPAC_logo_March_2014ormatycznymi. Wychodząc z założenia, że wymiana międzykulturowa stanowi coraz istotniejsze zagadnienie – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnie – PTP nie tylko przygotowuje przekłady materiałów, ale również stwarza wspólne forum dla polskich i międzynarodowych perspektyw w rozważaniach na tematy związane z szeroko rozumianą dyscypliną. Poprzez recenzowane pismo PTP, serię wydawnictw książkowych i audiowizualnych oraz towarzyszących podstron internetowych, projekt stara się otwierać nowe ścieżki wymiany między polsko- i anglojęzycznymi praktykami, badaczami, studentami oraz szerszym odbiorcom.

Materiały w wolnym dostępie (Open Access) znajdują się na platformie Culture Hub www.culturehub.co, są to m.in. teksty o Krzysztofie Warlikowskim i Nowym Teatrze, Krystianie Lupie, Tadeuszu Kantorze, polskich współpracownikach Jerzego Grotowskiego oraz, ogólniej, o procesach treningu i tworzenia przedstawień.

Więcej informacji i dostępne tytuły: www.ptp.press


Zapowiedzi

  • Dariusz Kosiński: Grotowski: A Guide
  • Leszek Kolankiewicz: Dziady: Theatre of the Feast of the Dead
  • Zbigniew Majchrowski: Konrad’s Cell

 

Kontakt

info@ptp.press