Aktualnie jesteś: Paragraf/Artykuł

Art. 30 [Godność osobista]

niedz. 27/06/2021, od 11:00
Instytut Grotowskiego, Piekarnia
Kup bilety na spektakle: 20/30 PLN

Blok tematyczny związany z art. 30. daje przestrzeń do dyskusji nad kwestiami fundamentalnymi, a jednocześnie takimi, o jakich nie myśli się na co dzień. Przeżywanie żałoby, odchodzenie, związane z tym przeżycia to podstawa ludzkiej egzystencji. Co się dzieje z ciałem po śmierci? Jak się do niej przygotować? Jakie prawa ma rodzina zmarłego? Jakie jest do tych problemów podejście Polaków? Twórcy postarają się zrozumieć, jak można w godny sposób przygotować się na koniec i czym właściwie jest prawo do zachowania godności osobistej.

Konstytucja RP

Art. 30.

1. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Program artykułu (częściowo dostępny)

11:00 Czytania performatywne: „Wielkie nadzieje”, reż. Laura Sonik, „Rowerek”, reż. Aleksandra Barczyk (łącznie 40 min) — online

12:00 Spektakl „Historja”, reż. Dorota Bator (70 min) — audiodeskrypcja, PJM, napisy

13:30 Spektakl „Hercia”, reż. Ada Tabisz (40 min) — audiowstęp, tłumaczenie cieniowe PJM, napisy

14:30 Dyskusja „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min) — audiowstęp, PJM, online z PJM
Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

— Czytania performatywne

„Wielkie nadzieje” w reż. Laury Sonik

Dwa pociągi opuszczają jednocześnie stolicę Białorusi. Jeden pasażerski, porusza się po trasie Mińsk–Warszawa. Drugi to specjalny pociąg do przewożenia więźniów do miejsc pozbawienia wolności na linii Mińsk–Mohylew. W każdym z nich znajdują się trzy postacie. W pierwszym prowadzą dialog w wagonie restauracyjnym, a w drugim – w więziennym wagonie specjalnego pociągu. Podróż pierwszym pociągiem zakłada happy end, ocalenie przez emigrację, osiągnięcie wyimaginowanej utopii w Polsce, a podróż drugim oznacza długie uwięzienie lub śmierć w kolonii o zaostrzonym rygorze pod Mohylewem. W wagonie restauracyjnym rozmowa toczy się zatem o rodzinie, pracy i życiu codziennym, a w wagonie więziennym – o doświadczeniu więźnia, wolności, sprawiedliwości i sensie nieuchwytnego życia. Wspólnym mianownikiem tych dwóch rozmów, miejscem ich przecięcia się, są wspomnienia rewolucyjnych wydarzeń na Białorusi.

Scenariusz: Vital Ione
Reżyseria: Laura Sonik
Transmisja online

 

 

„Rowerek” w reż. Aleksandry Barczyk

Każda staruszka była kiedyś dziewczynką. Na podwórku grała w Piekło–Niebo, miała (albo i nie): swój niebieski rowerek, szmacianą lalkę i… rodziców. Przez całe życie nie potrafiła rozstać się ani z rowerkiem, ani z lalką… ani z rodzicami. Po latach dziewczynka wyrosła na staruszkę. Jak dzieciństwo wpływa na nasze życie? Kiedy daje siłę, a kiedy ją odbiera?

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Barczyk
Transmisja online

 

 

— Dyskusja

Dyskusja nad art. 30. w dużej mierze będzie się wiązała z momentami granicznymi, w których przekraczane są granice godności osobistej. To może być odchodzenie, próba godnego zakończenia życia lub próba radzenia sobie z odejściem bliskiej osoby.  

Prowadzenie: Katarzyna Rodacka
Gościnie i goście: Bogna Bartosz, Michał Błoch, Alina Czyżewska, Michał Piechel, Ilona Zakowicz

 

Audiowstęp

Tłumaczenie na polski język migowy

 Transmisja online z PJM

 

 

— Spektakle

W „Historji” pojawia się jeden z najstarszych i najważniejszych motywów w historii ludzkości – godzenie się ze śmiercią. Co jest istotą opowieści i czy opowieść wystarczy, by poradzić sobie z utratą bliskiej osoby? Spektakl opiera się na wywiadach z opowiadaczami – grupą ludzi zawodowo zajmujących się opowiadaniem historii. 

Audiodeskrypcja

Tłumaczenie na polski język migowy

Napisy

Przerwa

Przerwa

Przerwa

Przerwa

W spektaklu „Hercia” eksplorowane są tematy samotności, radzenia sobie z nią oraz przeżywania żałoby. Pozornie bohaterowie „Herci” nie mają ze sobą wiele wspólnego. Łączy ich tylko wspólne poszukiwanie miłości.  

AudiowstępTłumaczenie cieniowe na polski język migowyNapisy

Więcej o spektaklach

Historja

Historja

Spektakl Doroty Bator | Wydarzenie odwołane

Hercia

Hercia

Spektakl Ady Tabisz

Fot. Archiwum prywatneVital Ione urodził się w Mohylewie na wschodniej Białorusi. W 1998 został laureatem Olimpiady dla abiturientów i został przyjęty na Białoruski Uniwersytet Państwowy bez egzaminów (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, specjalizacja: komunikacje społeczne). W 2009 obronił pracę doktorską w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Pracował jako m.in. w Mohylewskim Państwowym Uniwersytecie Przemysłu Spożywczego (Wydział Nauk Humanistycznych), Mohylewskim Państwowym Uniwersytecie im. A. A. Kuleszowa (Wydział Filozofii), Połockim Uniwersytecie Państwowym (Wydział Nauk Społecznych i Humanitarnych). W listopadzie 2016 zaczął pracować nad habilitacją na temat „Ewolucja dyskursu mitologicznego i imitacyjnego w religijnych tekstach «naukowych» kościołów XIX i XX wieku” w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (Wydział Filozofii Kultury). W lipcu 2017 przyjechał do Polski.

Fot. Archiwum prywatneLaura Sonik, kobieta, reżyserka, artystka. Twórczyni kampanii społeczno-artystycznych, takich jak: „Szekspir.Miasto” (ze Sceną Szekspirowską), „Krwawy deal” (z Teatrem im. Wilama Horzycy), „Głosy Ziemi” (ze Stowarzyszeniem Kultury Rodzimej). Obecnie pracuje nad filmem dokumentalnym pt. „Grabarz”, od 2020 roku dokumentuje także manifesty polskich kobiet w ramach projektu „Przestrzenie prywatne”. Od 2020 roku w ramach stypendium ZAiKS-u tworzy Kronikę Przestrzeni Wirtualnych będącą digitalizacją sytuacji społeczno-politycznych z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak film „360”, skany 3D. W 2020 roku była członkinią zespołu w projekcie „Nośnik / Pamięć” realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest Laureatką m.in. 5. Forum Młodej Reżyserii w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (2015), programu Teatr Polska (2018) oraz Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie (2020). Otrzymała nagrodę za „Najlepszy Dyplom roku 2017 AST. W ramach projektu „Teatr na faktach” w Instytucie Grotowskiego realizuje dokumentalne czytanie performatywne „Wielkie nadzieje” oraz Zdarzenie VR „(8x*)VR=X”.

Fot. Archiwum prywatneAleksandra Barczyk jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, laureatka nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2009 i 2016), nagrody Ministra Oświaty (2018) i nagrody im. Haliny Machulskiej (2020) za „czułe i odważne tworzenie teatru, w centrum którego jest człowiek”. Stypendystka programu Kultura w sieci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020) i stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2021). W ramach powołanej w 2018 dociera z działaniami teatralnymi do społeczności defaworyzowanych: mieszkańców domów pomocy społecznej, lokalnej społeczności, rodzin osób przebywających w zakładach karnych czy osób z niepełnosprawnościami. Na co dzień pracuje w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Fot. Archiwum prywatneKatarzyna Rodacka z wykształcenia jest iranistką, z zawodu dziennikarką. Pisze dla „Przekroju”, „Nowej Europy Wschodniej” i miesięcznika „Znak”. W swojej pracy skupia się na prawach człowieka, nieoczywistych aspektach konfliktów i inicjatywach społecznych. W przeszłości związana z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji wolontariatu oraz zarządzania różnorodnością w biznesie. W przeszłości uczestniczka międzynarodowego projektu „GLEN”, poświęconego edukacji globalnej. Autorka kilku przewodników turystycznych.

Fot. Julia BartoszBogna Bartosz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Nauczyciel akademicki, pracuje w Instytutucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Łączy pracę naukową z praktyką psychologiczną. W ramach prowadzonych badań naukowych zajmuje się uwarunkowaniami dobrostanu i wysokiej jakości życia ludzi w różnych fazach życia, w tym szczególnie późnej dorosłości i starości. Projektuje i organizuje warsztaty mające na celu rozwój potencjałów kobiet i mężczyzn, warunkujących mądre i twórcze życie. Twórczyni i Kierownik pierwszych i jedynych na Dolnym Śląsku interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii, realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kształcących specjalistów aktywizacji seniorów i doradców gerontologicznych. Do tej pory Studia Podyplomowe z Psychogerontologii w ramach 4 edycji  ukończyło ponad 60 osób z całej Polski oraz Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Autorka i kierownik Projektu realizowanego w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2018-2021 pt. „Uniwersytet Seniorom − nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych”, który w 2018 r. w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zajął I miejsce spośród 211 projektów zgłoszonych przez polskie uczelnie w ramach konkursu „3 Misji Uczelni”. Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2017-2020 – Największego UTW na Dolnym. Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołanej w 2019r. przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, której celem jest podejmowanie  działań środowiskowych na rzecz osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka i współautorka ponad 70 recenzowanych  publikacji naukowych oraz sześciu książek.

Fot. Anna KopećMichał Błoch jest lekarzem, specjalistą pediatrii, absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne zrealizował w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia USK we Wrocławiu. Obecnie zaangażowany w pediatryczną opiekę długoterminową i paliatywną. Lekarz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”, pracuje w ZOL dla Dzieci w Wierzbicach i w ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu. Doktorant w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich UM we Wrocławiu. Ukończył polsko-francuskie studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w pediatrii i perinatologii” w IMiD w Warszawie, „Żywienie i opieka metaboliczna” w CM UJ w Krakowie, obecnie w trakcie szkolenia z psychoonkologii. Wielokrotny uczestnik warsztatów komunikacji lekarz–pacjent „Areopag etyczny” prowadzonych przez Puckie Hospicjum im. św. Ojca Pio. Na Instagramie i Facebooku prowadzi profil @drhospice, gdzie dzieli się swoimi zawodowymi doświadczeniami.

Fot. Szymon ŁaszewskiAlina Czyżewska jest aktorką, aktywistką, działaczką obywatelską. Współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, członkini i ekspertka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, koordynatorka Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej. Interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy, przekraczania kompetencji przez osoby pełniące funkcje publiczne i organy władzy. Szkoli i wspiera obywatelki i obywateli, edukuje o demokracji, wartościach konstytucyjnych i o prawach człowieka, w tym o prawie do informacji. Wykłada w Collegium Civitas.

 

Fot. Archiwum prywatneMichał Piechel urodził się 28 lutego 1986 we Wrocławiu. Samorządowiec wywodzący się z wrocławskich osiedli, od 2014 Radny Rady Miejskiej Wrocławia, od 2021 Doradca Społeczny Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W 2013 uzyskał wyższe wykształcenie magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Katedrze Historii Filozofii. Swoją edukację pogłębiał także w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu.

Jest osobą niepełnosprawną, urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Samodzielnie radzi sobie w życiu, pokonując wiele różnorakich barier przy pomocy Rodziców oraz Ludzi Dobrej Woli, których spotkał na swojej drodze życia. Od początku studenckiej edukacji angażował się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, również w działalność społeczną wśród społeczności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami skupionych w samopomocowych kołach Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD (a rodzice Michała byli członkami Koła Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym TWK).

Pracuje w Ośrodku Pamięć i Przyszłość na stanowisku specjalisty ds. obsługi projektów (przy transkrypcji świadectw historii). W lipcu 2015 został powołany przez Radę Miejską w skład Społecznej Rady przy Ośrodku Neuromed. Aktywnością społeczną dzielił się pośród wiele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym Ostoja, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości. Aktywnie uczestniczył w działalności Społecznej Rady Pożytku Publicznego za kadencję 2017–2020. Mimo wielu ograniczeń zawsze chętnie służy pomocą innym osobom, instytucjom i organizacjom społecznym. Jest ciągle aktywnym radnym i społecznikiem.

Fot. Archiwum prywatneIlona Zakowicz to kulturoznawczyni i pedagożka. Od ponad 10 lat współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz. Jest nauczycielką akademicką, edukatorką osób starszych, popularyzatorką wiedzy gerontologicznej, członkinią i liderką międzynarodowych zespołów projektowych i badawczych, autorką programów szkoleń, opracowań, warsztatów, gier o charakterze edukacyjnym oraz 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki, gerontologii, tanatologii, a także kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Pod jej redakcją ukazała się publikacja naukowa „Theatre, myth and elderly in education experience”. Jest koordynatorką i inicjatorka działań społecznych, członkinią komitetów naukowych i redakcyjnych wydawnictw naukowych, członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prezeską stowarzyszenia. Od ponad 10 lat zawodowo związana jest z organizacjami i instytucjami senioralnymi. W latach 2009–2020 współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadziła wykłady, warsztaty oraz grupy dyskusyjne dotyczące m.in. starości, przemijania i śmierci. Pasję współpracy z seniorami i na rzecz seniorów realizowała także w „Akademii Seniora”, „Gazecie Senior”,  Agencji Marketingowej „Media Senior”, Wrocławskim Centrum Seniora – Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego gdzie pełniła m.in. funkcję Rzeczniczki Seniorów i Opiekunów i koordynatorki projektów senioralnych. W roku 2019 współpracowała z Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM sp. z o.o. – jako autorka cyklu artykułów z zakresu zarządzania wiekiem. W latach 2019–2021 jako liderka tematyczna międzynarodowego zespołu ds. polityki senioralnej była zaangażowana w realizację Inicjatywy DiverCITY4 (polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań w miastach, inicjatywa finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG). Od 2020 roku współpracuje z Fundacją Opieka i Troska, gdzie jako kierowniczka ds. społecznych koordynuję działania w Centrum  Aktywności Lokalnej i Klubie Seniora. Jako nauczycielka akademicka prowadzi zajęcia w Instytucie Psychologii UWr na kierunku psychogerontologia, prowadzi także warsztaty dla nauczycieli z zakresu tanatopedagogiki.

Bilety na spektakle w ramach „Artykułu”

niedz. 27/06/2021, 12:00
Historja
reż. Dorota Bator

 

niedz. 27/06/2021, 13:00
Hercia
reż. Ada Tabisz

 

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

 

P-A_logotypy