Aktualnie jesteś: Paragraf/Artykuł

Art. 30 [Godność osobista]

niedz. 27/06/2021, od 11:00
Instytut Grotowskiego, Piekarnia
Kup bilet: 30/40 PLN

Blok tematyczny związany z art. 30. daje przestrzeń do dyskusji nad kwestiami fundamentalnymi, a jednocześnie takimi, o jakich nie myśli się na co dzień. Przeżywanie żałoby, odchodzenie, związane z tym przeżycia to podstawa ludzkiej egzystencji. Co się dzieje z ciałem po śmierci? Jak się do niej przygotować? Jakie prawa ma rodzina zmarłego? Jakie jest do tych problemów podejście Polaków? Twórcy postarają się zrozumieć, jak można w godny sposób przygotować się na koniec i czym właściwie jest prawo do zachowania godności osobistej.

Konstytucja RP

Art. 30.

1. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Program artykułu (częściowo dostępny)

11:00 Czytania performatywne: „Wielkie nadzieje”, reż. Laura Sonik, „Rowerek”, reż. Aleksandra Barczyk (łącznie 40 min) — online

12:00 Spektakl „Historja”, reż. Dorota Bator (70 min) — audiodeskrypcja, PJM, napisy

13:30 Spektakl „Hercia”, reż. Ada Tabisz (40 min) — audiowstęp, tłumaczenie cieniowe PJM

14:30 Dyskusja „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min) — PJM, online z PJM
Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

— Czytania performatywne

„Wielkie nadzieje” w reż. Laury Sonik

Dwa pociągi opuszczają jednocześnie stolicę Białorusi. Jeden pasażerski, porusza się po trasie Mińsk–Warszawa. Drugi to specjalny pociąg do przewożenia więźniów do miejsc pozbawienia wolności na linii Mińsk–Mohylew. W każdym z nich znajdują się trzy postacie. W pierwszym prowadzą dialog w wagonie restauracyjnym, a w drugim – w więziennym wagonie specjalnego pociągu. Podróż pierwszym pociągiem zakłada happy end, ocalenie przez emigrację, osiągnięcie wyimaginowanej utopii w Polsce, a podróż drugim oznacza długie uwięzienie lub śmierć w kolonii o zaostrzonym rygorze pod Mohylewem. W wagonie restauracyjnym rozmowa toczy się zatem o rodzinie, pracy i życiu codziennym, a w wagonie więziennym – o doświadczeniu więźnia, wolności, sprawiedliwości i sensie nieuchwytnego życia. Wspólnym mianownikiem tych dwóch rozmów, miejscem ich przecięcia się, są wspomnienia rewolucyjnych wydarzeń na Białorusi.

Scenariusz: Vital Ione
Reżyseria: Laura Sonik
Transmisja online

 

 

„Rowerek” w reż. Aleksandry Barczyk

Każda staruszka była kiedyś dziewczynką. Na podwórku grała w Piekło–Niebo, miała (albo i nie): swój niebieski rowerek, szmacianą lalkę i… rodziców. Przez całe życie nie potrafiła rozstać się ani z rowerkiem, ani z lalką… ani z rodzicami. Po latach dziewczynka wyrosła na staruszkę. Jak dzieciństwo wpływa na nasze życie? Kiedy daje siłę, a kiedy ją odbiera?

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Barczyk
Transmisja online

 

 

— Dyskusja

Dyskusja nad art. 30. w dużej mierze będzie się wiązała z momentami granicznymi, w których przekraczane są granice godności osobistej. To może być odchodzenie, próba godnego zakończenia życia lub próba radzenia sobie z odejściem bliskiej osoby.  

Nazwiska uczestników dyskusji podamy wkrótce.

Tłumaczenie na polski język migowy

 Transmisja online z PJM

 

 

— Spektakle

W „Historji” pojawia się jeden z najstarszych i najważniejszych motywów w historii ludzkości – godzenie się ze śmiercią. Co jest istotą opowieści i czy opowieść wystarczy, by poradzić sobie z utratą bliskiej osoby? Spektakl opiera się na wywiadach z opowiadaczami – grupą ludzi zawodowo zajmujących się opowiadaniem historii. 

Audiodeskrypcja

Tłumaczenie na polski język migowy

Napisy

Przerwa

Przerwa

Przerwa

Przerwa

W spektaklu „Hercia” eksplorowane są tematy samotności, radzenia sobie z nią oraz przeżywania żałoby. Pozornie bohaterowie „Herci” nie mają ze sobą wiele wspólnego. Łączy ich tylko wspólne poszukiwanie miłości.  

AudiowstępTłumaczenie cieniowe na polski język migowy

Więcej o spektaklach

Historja

Historja

Spektakl Doroty Bator

Hercia

Hercia

Spektakl Ady Tabisz

Fot. z materiałów artystyVital Ione urodził się w Mohylewie na wschodniej Białorusi. W 1998 został laureatem Olimpiady dla abiturientów i został przyjęty na Białoruski Uniwersytet Państwowy bez egzaminów (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, specjalizacja: komunikacje społeczne). W 2009 obronił pracę doktorską w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Pracował jako m.in. w Mohylewskim Państwowym Uniwersytecie Przemysłu Spożywczego (Wydział Nauk Humanistycznych), Mohylewskim Państwowym Uniwersytecie im. A. A. Kuleszowa (Wydział Filozofii), Połockim Uniwersytecie Państwowym (Wydział Nauk Społecznych i Humanitarnych). W listopadzie 2016 zaczął pracować nad habilitacją na temat „Ewolucja dyskursu mitologicznego i imitacyjnego w religijnych tekstach «naukowych» kościołów XIX i XX wieku” w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (Wydział Filozofii Kultury). W lipcu 2017 przyjechał do Polski.

Fot. z materiałów artystkiLaura Sonik, kobieta, reżyserka, artystka. Twórczyni kampanii społeczno-artystycznych, takich jak: „Szekspir.Miasto” (ze Sceną Szekspirowską), „Krwawy deal” (z Teatrem im. Wilama Horzycy), „Głosy Ziemi” (ze Stowarzyszeniem Kultury Rodzimej). Obecnie pracuje nad filmem dokumentalnym pt. „Grabarz”, od 2020 roku dokumentuje także manifesty polskich kobiet w ramach projektu „Przestrzenie prywatne”. Od 2020 roku w ramach stypendium ZAiKS-u tworzy Kronikę Przestrzeni Wirtualnych będącą digitalizacją sytuacji społeczno-politycznych z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak film „360”, skany 3D. W 2020 roku była członkinią zespołu w projekcie „Nośnik / Pamięć” realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest Laureatką m.in. 5. Forum Młodej Reżyserii w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (2015), programu Teatr Polska (2018) oraz Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie (2020). Otrzymała nagrodę za „Najlepszy Dyplom roku 2017 AST. W ramach projektu „Teatr na faktach” w Instytucie Grotowskiego realizuje dokumentalne czytanie performatywne „Wielkie nadzieje” oraz Zdarzenie VR „(8x*)VR=X”.

Aleksandra Barczyk jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, laureatka nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2009 i 2016), nagrody Ministra Oświaty (2018) i nagrody im. Haliny Machulskiej (2020) za „czułe i odważne tworzenie teatru, w centrum którego jest człowiek”. Stypendystka programu Kultura w sieci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020) i stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2021). W ramach powołanej w 2018 dociera z działaniami teatralnymi do społeczności defaworyzowanych: mieszkańców domów pomocy społecznej, lokalnej społeczności, rodzin osób przebywających w zakładach karnych czy osób z niepełnosprawnościami. Na co dzień pracuje w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

W cenie biletu na „Artykuł” są wybrane spektakle, czytania performatywne i dyskusja/spotkania z twórcami. Nie ma możliwości wstępu na czytania i dyskusje bez zakupu biletu. Sprzedaż na pojedyncze spektakle zostanie uruchomiona 7 czerwca 2021 o godz. 12:00.

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Wydarzenie w ramach Festiwalu „Teatru na faktach”