BodyConstitution

BodyConstitution to program realizowany przez Instytut Grotowskiego w domenie research in practice;

BodyConstitution to całoroczna działalność studiów i zespołów artystycznych, których celem jest analiza w praktyce wybranych tradycji ruchowych i przeniesienie ich pryncypiów na potrzeby treningu aktora/performera;

BodyConstitution to cykl treningów, warsztatów, seminariów praktycznych i akademii;

BodyConstitution to platforma umożliwiająca świadomą, spójną i odpowiedzialną pracę z ciałem poprzez stworzenie „słownika” analizy i opisu technik i praktyki ruchu;

BodyConstitution to nowoczesne połączenie działania i refleksji w celu budowania głębokiej kultury ciała.

edu_logoProjekt skupia się na treningu fizycznym aktora, jego problemach, dydaktyce oraz autodydaktyce, na otwarciu się na nowe metody pracy teatralnej oraz innowacyjnej metodyce pracy aktora nakierowanej na jego samorozwój ze szczególnym uwzględnieniem autodiagnozy oraz umiejętności komunikacji procesu aktorskiego. Jedno z głównych założeń projektu to przekonanie, że rozwój twórczych metod pracy artystycznej możliwy jest przede wszystkim dzięki nieustannemu konfrontowaniu wyuczonych technik z doświadczeniami, bogactwem i różnorodnością metod wypracowanych przez pedagogów i artystów z innych tradycji oraz kręgów kulturowych. Zgodnie z tym założeniem Instytut Grotowskiego stwarza przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń oraz uczenia się od zaproszonych pedagogów oraz wybitnych artystów i mistrzów technik ruchowych reprezentujących odmienne tradycje i metody pracy z ciałem (sztuki walki, techniki z pogranicza teatru, tańca oraz kontakt improwizacji). Wymiana ta odbywać się będzie zarówno na płaszczyźnie praktyczno-warsztatowej, jak i na poziomie refleksji teoretycznej.

Jedną z najważniejszych idei BodyConstitution jest wskazanie różnorodności w praktykowaniu ciała i jego wielobiegunowości od instrumentalnego użycia do podmiotyzacji ciała; od „posiadania ciała” do „bycia ciałem”. Chcielibyśmy, aby stało się ono programem przynoszącym swoistą praktyczno-myślową heurezę i hermeneutykę ciała.

W jaki sposób dokonujemy przepracowania źródeł zarówno podczas treningu, jak i w trakcie pracy nad materiałem aktorskim, który przekuwamy w „materiał sceny” tak, by później stał się materiałem spektaklu? Czy potrafimy dostrzec trzy rejestry, w jakich równocześnie dokonuje się przeniesienie materiału źródłowego na grunt pracy aktorskiej? Ich znaczenie najlepiej oddają angielskie terminy: transmission („bezpośredni przekaz”), transition („przekazanie”, ale i „przejście”) oraz transgression („transgresja”, „przekroczenie”, „przełamanie”). W jakich proporcjach te trzy rejestry obecne są w pracy aktora? Jak przebiega „tłumaczenie” materiału zebranego w procesie poszukiwań i jak bardzo przenoszenie go przełamuje granice wyznaczone przez tradycję i techniki źródłowe? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas organizowanych w ramach tegorocznego seminarium treningów, warsztatów, pokazów pracy, projekcji filmowych, dyskusji, spotkania, wystaw i spektakli, a także podczas BodyPedii – cyklu rozmów omawiających kluczowe terminy i kategorie związane z praktyką aktora.

BodyConstitution jest twórczym rozwinięciem działań skupionych wokół technik aktorskich podejmowanych w Instytucie Grotowskiego od roku 2004. W latach 2014–2016 jego trzon tworzą grupy działające przy Instytucie – studia zajmujące się wybranymi technikami/tradycjami ruchu oraz zespoły, które na bazie źródłowych technik ruchowych stworzyły swoje własne metody treningu aktora:

  • Studio Kalari, liderzy Sankar Lal Sivasankaran Nair i Justyna Rodzińska-Nair
  • Studio Dwóch Ścieżek, liderzy Przemysław Błaszczak i Jakub Gontarski
  • Teatr ZAR, lider Jarosław Fret
  • Studio Matejka, lider Matej Matejka
  • Grupa Jubilo, liderzy Diego Pileggi, Agnieszka Bresler i Joshua Doerksen

Od stycznia 2014 roku w projekcie edukacyjnym BodyConstitution biorą udział studenci i pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu oraz Wydziału Teatralnego Oslo National Academy of the Arts, którzy uczestniczyli w treningach i warsztatach realizowanych w ramach akademii letnich i zimowych oraz seminariów praktycznych we Wrocławiu i Oslo. Tegoroczne seminarium, będące częścią programu teatralnego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, stanowi kulminacją trzyletniej współpracy.
Więcej informacji: www.bodyconstitution.pl

Kurator projektu: Jarosław Fret

Seminaria praktyczne

BodyConstitution

2–10/04/2016

Tożsamość

23–26/04/2015

Trening aktora

10–13/04/2014

BodyConstitution

16–19/05/2013

Seminarium jest częścią projektu „BodyConstitution: międzykulturowy dialog o treningu aktora – cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii”, realizowanego w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014”.

Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

bcD-1