Aktualnie jesteś: BodyConstitution

Trening aktora

Seminarium praktyczne
10–13/04/2014
Studio Na Grobli (warsztaty, treningi, pokazy pracy, film, wykłady, spotkania)
Sala Teatru Laboratorium (pokazy spektaklu Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie)

Od 2014 roku pilotażowy projekt edukacyjny BodyConstitution – dotyczący metodyki nauczania, bazujący na doświadczeniach i praktyce studiów oraz zespołów artystycznych działających w Instytucie Grotowskiego – adresowany jest do młodych aktorów oraz pedagogów z Polski i Norwegii. Realizowany od stycznia 2014 do kwietnia 2016 program obejmie cykl treningów, spotkań roboczych, seminariów i akademii z udziałem studentów i nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu oraz Wydziału Teatralnego Oslo National Academy of the Arts. Projekt skupia się na treningu fizycznym aktora, jego problemach, dydaktyce oraz autodydaktyce, na otwarciu się na nowe metody pracy teatralnej oraz innowacyjnej metodyce pracy aktora nakierowanej na jego samorozwój ze szczególnym uwzględnieniem autodiagnozy oraz umiejętności komunikacji procesu aktorskiego.

Program

pt.
10/04/2015
18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Spotkanie otwierające Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
9:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Aikido

Trening prowadzony przez Piotra Masztalerza w asyście Przemysława Błaszczaka

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
9:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Kalarippajattu (styl południowy)

Trening prowadzony przez Sankara Lala Sivasankarana Naira

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
11:30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Spotkania przeciwstawień

Warsztaty prowadzone przez Mateja Matejkę

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
11:30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Spotkania Dwóch Ścieżek

Warsztaty prowadzone przez Przemysława Błaszczaka i Jakuba Gontarskiego

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
16:30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Ekspresja – ruch – relacja. Capoeira między historią a współczesnością

Pokaz pracy Mestre Marinaldo Martinsa Pereiry połączony z wykładem

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Autodiagnoza w treningu aktora

Wykład Piotra Bursiewicza

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
pt.
11/04/2014
19:30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Alfabet ciała

Pokaz filmu rejestrującego zestaw ćwiczeń Zygmunta Molika w wykonaniu Jorge Parente, z komentarzem Ewy Oleszko-Molik

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
sob.
12/04/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Somaestetyka – między teorią a praktyką

Wykład Lilianny Bieszczad

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
niedz.
13/04/2014
16:30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Fighting Mœonkey – praktyka

Pokaz pracy Jozefa Frucka

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
niedz.
13/04/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32
Techniki źródłowe w treningu aktora

Spotkanie z Jeanem-Marie Pradierem, prowadzenie Jarosław Fret

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30–32