O prostej praktyce performatywnej

Rezydencja artystyczna Performer Persona Project

1–24/07/2018 {niedziela–wtorek}
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli i leśna baza w Brzezince

Rezydencja artystyczna O prostej praktyce performatywnej Performer Persona Project skoncentrowana będzie na praktyce jako poszukiwaniu, w szczególności na pojęciu „prostoty”, obejmującym zagadnienia „prostego działania”, „prostego spotkania międzyludzkiego” i „czystej rzeczywistości”. Ramy konceptualne są mocno inspirowane etyką pracy Jacka Zmysłowskiego (1953–1982), bliskiego współpracownika Jerzego Grotowskiego i kluczowego lidera w pracy nad rozwijaniem przez Teatr Laboratorium projektów parateatralnych i „Teatru Źródeł” w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Rezydencję w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego podzielono na trzy etapy, z których dwa odbywać się będą w Studiu Na Grobli, a jeden w leśnej bazie w Brzezince.

Na program składają się: prezentacja spektaklu The Gentle Disarming of the Self, konsultacje akademickie z badaczami z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kwerenda w Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, praktyka i badania nad pojęciami, praktyczna praca z uczestnikami (na warsztatach O prostej praktyce performatywnej – proste spotkanie międzyludzkie), a także gromadzenie dokumentacji z procesu. Wszystkie zadania pozwolą pogłębić wiedzę i skonfrontować ją ze stanem badań na interesujące uczestników tematy, a następnie rozwinąć metodologię i nową strategię pracy skierowaną ku „tworzeniu z maksymalnej prostoty i redukcji”.

Performer Persona Project (Projekt Performatywny Persona) powstał we Włoszech w 2010 roku podczas dwuletniej rezydencji jego lidera, Claudia Santany Bórqueza, w Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore de Doménico Castaldo. Projekt tworzą obecnie: Francesca Bono (producent, filmowiec, współpraca twórcza) oraz Juan Pablo Vasquez, Braulio Verdejo i Vicente Cabrera (aktorzy).

Performer Persona Project to praktyka skupiona na żywym doświadczeniu człowieka w działaniu. Cisza, słuchanie i obserwacja są wrotami do tęsknoty, która napędza działanie. Twórcza wizja nabrała kształtu w procesie, który obejmował realizację spektakli, badania i proces formacyjny.

Performer Persona Project prezentował swoje prace w różnych formatach i kontekstach w Chile, Polsce, Anglii i we Włoszech – przy wsparciu Wydziału Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu Playa Ancha w Valparaíso (Chile), Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, PRACOWNI || ROSA (Polska) oraz Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (Włochy).

Więcej informacji: performerpersonaproject.cl

Program

O prostej praktyce performatywnej – proste spotkanie międzyludzkie

O prostej praktyce performatywnej – proste spotkanie międzyludzkie

Warsztaty Performer Persona Project
Prowadzący: Claudio Santana Bórquez i członkowie Performer Persona Project
9–15/07/2018
Zapisy do 30 czerwca

The Gentle Disarming of the Self

The Gentle Disarming of the Self

Pokaz pracy Performer Persona Project
4/07/2018, 20:00

Dofinansowano ze środków

Logo ministerio cultura  3 logo_upla (2)