Aktualnie jesteś: BodyConstitution / Tożsamość

Atleta serca

Pokaz pracy Maria Barzaghiego z Teatro dell’Albero

26/04/2015 {niedziela} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Wstęp wolny

Atleta serca
Fot. Maciej Zakrzewski

Poprzez kathakali aktor-tancerz Mario Barzaghi „wyraża widzialną poezję”. Epicka historia zbiega się tu z epickim charakterem treningu, któremu poddany jest wykonawca.
Zdaniem Artauda „aktor jest atletą serca”. Franco Ruffini podkreśla analogię pomiędzy atletą mistrzem mięśni, poetą mistrzem słów a aktorem mistrzem serca. W spotkaniu, które prowadzi od kathakali przez obrazy Michała Anioła do Dantego, Mario Barzaghi wydaje się łączyć w sobie wszystkie te figury i style. Aktor w równowadze. Ciało o wielkiej ekspresji, z segmentami ramion, rąk, nóg i stóp. Poszukiwanie poetyckiej syntezy […], aktor ofiarowujący swój wysiłek z lekkością komunikacji widzom.
Valeria Ottolenghi

Mario Barzaghi urodził się w 1954 roku w Mediolanie. W latach 1974–1981 kształcił się jako aktor w zespole TEATER 7. Był aktorem w Teatro Tascabile di Bergamo (1981–1994). W tym okresie powstał pokaz pracy Atleta sercaoraz spektakl Boskie fragmenty podróży do Piekieł. Barzaghi kształcił się także jako aktor-tancerz kathakali u mistrza Johna Kalamandalama, z którym występuje w Europie i w Indiach. Prowadzi intensywną działalność pedagogiczną, wykładając na uniwersytetach we Włoszech i za granicą. W 1999 roku, wraz z Rosalbą Genovese, założył Stowarzyszenie Kulturalne Teatro dell’ Albero. W 2013 roku dołączyła do nich Maria Rita Simone. Współpracuje z TeatroDueMondi, Teatro Rebis, Teatro Persona, Teatro dei Venti, Teatro Le Galpon (Włochy), Theatre-L (Szwajcaria), Odin Teatret (Dania) oraz z Robertem Clercem, kompozytorem z Genewy, i Serge’em Martinem. Gra w Sancho Panza i Non Chisciotte razem z reżyserem spektaklu, Tage Larsenem (Odin Teatret). Kilkakrotnie uczestniczył jako mistrz w sesjach pracy Regula contra Regulam, projektu realizowanego z Instytutem Grotowskiego. W ostatnich latach wyreżyserował wiele przedstawień włoskich i zagranicznych zespołów. Stworzył teatralny projekt badawczy „Magnolia” działający na granicy teatru i tańca. Jest trenerem w programie fundacji Mus-e.