Aktualnie jesteś: Rezydencje

Doświadczenia ciała w przeżyciach estetycznych

Prelekcja Maliny Barcikowskiej w ramach programu „Rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców”

pt. 11.02.2022, 17.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

Czas trwania: 45 min

Doświadczenia ciała w przeżyciach estetycznych
Fot. archiwum prywatne

Malina Barcikowska (Polska) jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ukończyła z wyróżnieniem kurs pisania scenariusza i dramatu w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego przy tworzeniu materiałów edukacyjnych dla portalu Teatroteka Szkolna. Przez kilka lat związana zawodowo z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Krytyczka sztuki. Publikuje teksty o sztuce.

W „Możliwościach teatru” Jerzy Grotowski zastanawiał się nad stworzeniem wspólnoty aktorów i widzów przedstawienia. Szansę na to widział w zaktywizowaniu widowni poprzez wzbudzenie w niej odpowiednich stanów emocjonalnych, czemu służyć miała m.in. specjalna aranżacja sali. Wydaje się, że współczesny sposób wystawiennictwa dzieł sztuki oraz koncepcje estetyczne przedstawiające widza jako uczestnika sytuacji artystycznych odbierającego sztukę nie tylko intelektualnie, ale z czynnym udziałem ciała, mogą zbiegać się z badaniami Grotowskiego w tworzeniu sądów estetycznych. W swojej prelekcji rezydentka chciałaby bliżej przyjrzeć się polu tematycznemu stworzonemu dzięki takiemu interdyscyplinarnemu podejściu. Nurtem filozoficznym szczególnie inspirującym do takiego myślenia będzie dla niej somaestetyka oraz publikacje Richarda Shustermana.

Koncept i wykonanie: Malina Barcikowska z gościnnym udziałem Barbary Przerwy
Opieka: Jakub Gontarski

Barbara Przerwa pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 1995 roku. W swojej pracy zawodowej łączy swoje dwie pasje: miłość do sztuk plastycznych i do tańca. Prowadzi trzy autorskie cykle oparte na tańcu intuicyjnym do dzieł sztuki. Koncepcje warsztatów czerpie z wypracowanych, w latach dwudziestolecia międzywojennego, form tańca m.in. tańca wyrazistego i tańca plastycznego. Ideą spotkań jest poszerzanie sposobów percepcji kolekcji muzealnej.

O godz. 19.30 odbędzie się spotkanie z rezydentką i opiekunem rezydencji.

Rezydencja „Ciało w doświadczeniu estetycznym”, 10.01 – 13.02.2022

W muzeum, reakcje cielesne odbiorców sprowadzają się do tych bardzo dyskretnych: min, gestów, czasem oklasków, które jednak w przypadku ludzi stojących przed obrazem wyglądałyby już raczej dziwnie. Tymczasem emocje cielesne, hamowane i wypierane przez proces socjalizacji, są nieodłącznym elementem percepcji. Inaczej reagujemy na oglądane piony, poziomy, kąty ostre czy proste. Współcześnie somaestetyka wprost nazywa ciało ośrodkiem człowieczeństwa. Wskazuje na zależność życia umysłowego od doświadczenia somatycznego, w którym bodźce płynące z ciała wpływają na nasze intelektualne oceny, także w przypadku doświadczania estetycznego. Dla pełnego (świadomego) odbioru sztuki warto jest się na nie szerzej otworzyć.

Koncept i wykonanie: Malina Barcikowska
Opieka: Jakub Gontarski

pt. 11.02.202217.00

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.